Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Liberalizm konserwatywny - definicja, charakterystyka, cechy

Teoria liberalizmu, wykształcona w okresie oświecenia, zyskała wielu zwolenników, co przyczyniło się także do wyodrębnienia kliku jej odłamów. Przedstawiciele poszczególnych odmian liberalizmu różnili się między sobą poglądami politycznymi związanymi z ekonomią, gospodarką czy religią. Cecha wspólna, czyli przekonanie o istocie wolności jako wartości nadrzędnej dla jednostki, również zaczęło być swobodnie interpretowane przez myślicieli epoki.

Przedstawiciel nurtu liberalizmu konserwatywnego, Alexis de Tocqueville, scharakteryzował teorię odwrotnej zależności między wolnością a równością. Według założeń liberalizmu konserwatywnego demokracja może doprowadzić do cierpienia jednostki poprzez konieczność liczenia się ze zdaniem większości. Wszechogarniająca władza ludu może wypaczyć pojęcie wolności wobec jednostki. Tocqueville był przeciwnikiem scentralizowanej władzy, opowiadał się na korzyść samorządów i wolnych stowarzyszeń jako sensownych organów. Sądził, iż są one bliższe członkowi społeczeństwa niż centralne organy władzy. Uważał, iż należy popierać inicjatywy ustawodawcze generujące się z problemów poruszanych na spotkaniach samorządów ze względu na nieefektywność inicjatyw państwowych. Stworzył teorię o świadomym społeczeństwie obywatelskim, które jednocześnie powinno być tolerancyjne. Bardzo krytycznie wypowiadał się na temat demokracji jako ustroju, negował konieczność wprowadzenia wolnego rynku. Krytykował wartości ustroju lewicowego jako uderzające w wolność jednostki.

Liberalizm konserwatywny nie uznaje dyskryminacji w aspekcie uprzywilejowywania grup mniejszościowych, zarówno pod względem ekonomicznym (bezrobotni), jak i społecznym (homoseksualiści). Nurt zakłada, że wszyscy powinni być traktowani w identyczny sposób, a przynależność do jakiejkolwiek mniejszości nie usprawiedliwia dostarczanej pomocy. Jest to niesprawiedliwe wobec innych członków społeczeństwa. Postuluje on także bezwzględny zakaz dyskryminowania kobiet. Wolności osobiste człowieka powinny zostać mu prawnie zagwarantowane. Zwolennicy nurtu propagowali tezy religijne jako wsparcie duchowe dla jednostki, ale bez dużego nacisku w tej kwestii.

W ujęciu gospodarczym liberalizm konserwatywny opowiada się przeciwko sprywatyzowaniu sektora ekonomicznego.

Podobne wypracowania do Liberalizm konserwatywny - definicja, charakterystyka, cechy