Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Liberalizm ekonomiczny (gospodarczy) - historia, charakterystyka, definicja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Liberalizmem nazywa się nurt wykształcony w oświeceniu, którego głównym założeniem była wolność jednostki zarówno w ujęciu politycznym i egzystencjalnym (wolność myśli, sumienia, słowa, zrzeszania się, wyznania, religii), jak i ekonomicznym. Zgodnie z tezami liberalizmu ekonomicznego, należy odrzucić wszystkie ograniczenia narzucone na jednostkę oraz gospodarkę, krępujące zasadę wolnego rynku i swobodnego rozwoju gospodarczego. Należy zapewnić wolną konkurencję na rynku, gwarantującą rozwój poprzez możliwość wyboru konsumenta co do produktu.

Rola państwa powinna zostać ograniczona do nadzorowania i kontroli, czy prawa są przez społeczeństwo przestrzegane – tak, aby żadna jednostka nie została poszkodowana przez działalność innej. Zadaniem aparatu państwowego jest przeprowadzania działań w sposób zapewniający bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie i równe traktowanie jednostek wobec obowiązującego prawa. Powinno ono także nie dopuścić do nadmiernego wpływu państw zewnętrznych. Należy również zabezpieczyć obszar, który nie zostanie wypełniony działalnością sektora sprywatyzowanego, jak publiczna służba zdrowia bądź organy porządku publicznego, oraz prowadzić działania publiczne w dziedzinach nieopłacalnych dla sektora...

Podobne wypracowania