Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Liberalizm - własność i wolność w liberalizmie - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Liberalizm to nurt filozoficzny, społeczny, kulturowy, ekonomiczny i polityczny, rozwijający się w epoce oświecenia. Obrazował indywidualistyczną koncepcję świata, jego przedstawiciele głosili wyższość poznawania świata za pomocą rozumu i doświadczenia. Z założenia ideologia ta nawiązywała w wielu aspektach do epoki starożytności. Czołowymi przedstawicielami doktryny byli: J. Locke, Monteskiusz, J.S. Mill, A. Smith, których dzieła oraz poglądy naukowe i filozoficzne stanowią nieodłączny element współczesnego życia politycznego i gospodarczego. Nurt zawierał postulaty dotyczące zniesienia ustroju feudalnego, walki z dominacją religii i kościoła, zniesienie monarchii i władzy absolutnej, wprowadzenie systemu demokratycznego i trójpodziału władzy. Wszystkie te postulaty stanowią definicję teorii liberalizmu. Jednakże hasłem przewodnim jest wolność.

Podstawową, najważniejszą i zasadniczą myślą teorii liberalizmu było pojęcie wolności jednostki. Człowiek powinien być wolny na każdej płaszczyźnie życiowej, mieć prawo do zrzeszania się, wolności sumienia, wyboru, słowa, religii, poglądów. Prawo nie powinno jednostki ograniczać, jedynie wskazywać drogę. Rola państwa powinna zostać ograniczona do spełniania funkcji kontrolnej i administracyjnej, zapewniającej...

Podobne wypracowania