Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Referendum, referenda - rodzaje, definicja, przykłady. Referenda w Polsce

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Referendum stanowi jedną z form demokracji bezpośredniej, zarazem najbliższą realizacji jej idei. Referendum to rodzaj głosowania, w którym udział mogą wziąć wszyscy obywatele posiadający czynne prawo wyborcze. Głosowanie takie ma na celu wyrażenie przez obywateli opinii w pewnej kwestii poprzez udzielenie pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na pytanie zadane przez organ zarządzający referendum.

Można wyróżnić kilka podziałów referendów w zależności od przyjętego kryterium. W zależności od tego, czy wraz z wystąpieniem danej sytuacji przepisy prawa nakładają na organy państwowe obowiązek przeprowadzenia referendum, czy też dają im tylko taką możliwość i pozostawiają wybór, wyróżniamy referendum obligatoryjne i fakultatywne.

Ze względu na zasięg referendum, dzielimy je na referenda lokalne i referenda ogólnokrajowe. Referendum lokalne znajduje swoją podstawę prawną w Ustawie o referendum lokalnym z 15 września 2000 r., a referendum ogólnokrajowe – w Ustawie z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym. Referendum lokalne może zostać przeprowadzone na terytorium określonej jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa). Przykładową kwestią rozstrzyganą w takim głosowaniu...

Podobne wypracowania