Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Doktryny polityczne, doktryna polityczna - definicja, rodzaje, funkcje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Słowo doktryna z łaciny oznacza „nauczanie”.  Jej obecne znaczenie sprowadza się jednak do zbioru teorii, założeń leżących u podstaw jakiejś szerszej myśli politycznej, gospodarczej lub ekonomicznej. Doktrynę polityczną można określić również jako wynikające z szerszego pojęcia – ideologii – kompendium poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa. Doktryna stanowi uściślający ideologię zbiór konkretnych wyobrażeń o tym, jak powinno wyglądać i funkcjonować dane państwo pod względem organizacyjnym, ale także – jak powinny być ukształtowane i rozwijane więzi pomiędzy jednostkami w nim żyjącymi.

Doktryna polityczna może czerpać z różnych źródeł. Niewątpliwie takie źródła mogą stanowić stanowiska światopoglądowe jej twórców, ale także analiza historyczna, dorobek nauki czy doświadczenie i autorytet tworzących je ludzi. Doktryny muszą zawierać pewne praktyczne wskazówki co do funkcjonowania państwa, nie muszą one wchodzić na bardzo wysoki stopień szczegółowości, gdyż uściślone zostaną w konkretnym stadium, programie politycznym, ale muszą być czytelne.

W literaturze możemy doszukać się wielu typologii doktryn politycznych. Dla potrzeb tego opracowania zostaną przytoczone...

Podobne wypracowania