Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa mniejszości narodowych - Prawa mniejszości narodowych w Polsce. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Polska jako państwo demokratyczne za podstawową zasadę przyjęła poszanowanie praw człowieka i obywatela. Oprócz szeroko pojętych praw i wolności osobistych oraz ekonomicznych obywateli, stosowana jest także zasada tolerancji i poszanowania praw mniejszości występujących w polskim społeczeństwie. Zasadę tę wprowadziła Konstytucja z 1997 roku. W okresie komunistycznym prawa mniejszości narodowych i etnicznych nie były respektowane. Na arenie międzynarodowej istnieje szereg ustaw, na mocy których prawa mniejszości są chronione. Rzeczpospolita jest także stroną wielu traktatów gwarantujących podstawowe wolności dla przedstawicieli mniejszości.

Mniejszości narodowe w Polsce mają prawa zagwarantowane przez ustawę zasadniczą. Na mocy 35 artykułu Konstytucji RP obywatele polscy, którzy należą do mniejszości etnicznych, mają zapewnioną wolność zachowania oraz rozwijania swojego języka. Możliwe jest także zachowanie własnych obyczajów i tradycji kulturalnych, co więcej – rozwój kultury przekłada się również na prowadzenie własnych ośrodków edukacyjnych oraz tworzenie instytucji sprawujących pieczę nad wychowaniem zgodnie z własnymi zasadami kulturowymi. Dopóki nie stanowi to zagrożenia lub krzywdy dla innych obywateli,...

Podobne wypracowania