Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pluralizm polityczny - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pluralizm, oznaczający „różnorodność w wielości”, stanowi jedną z podstawowych zasad państwa demokratycznego. Zasada pluralizmu politycznego rządzi sceną polityczną w państwie prawa. Oznacza ona możliwość istnienia wielu różnorodnych sił politycznych (partii, grup interesu), które mogą ze sobą konkurować, oczywiście w granicach prawa. Pluralizm oznacza swego rodzaju wolną grę polityczną, w której każdy dostaje prawo do swobodnego wypowiadania się i prezentowania swoich poglądów.

Pluralizm wywodzi się z idei równości jednostki oraz równości wszystkich obywateli wobec państwa, także w wyrażaniu swoich poglądów. Źródło swe idea pluralizmu politycznego ma w starożytnej demokracji greckiej, która umożliwiała swobodne wyrażanie poglądów wszystkim obywatelom posiadającym pełnię praw politycznych. To tam tworzyły się pierwsze stronnictwa polityczne na kształt dzisiejszych partii politycznych. Idea pluralizmu stanowiła także jedną z podstaw demokracji szlacheckiej, systemu ustrojowego szlacheckiej Polski XV/XVI wieku.

W klasycznym ujęciu pluralizmu – żadna grupa interesu nie może być wyłączona z systemu bez własnej woli. Każda grupa może utworzyć swoją partię i dążyć do objęcia...

Podobne wypracowania