Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demokracja w USA - Trójpodział władzy w USA. Historia, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ustrój Stanów Zjednoczonych opiera się na systemie demokratycznym, w którym niezwykle istotną rolę odgrywa zasada Monteskiuszowskiego trójpodziału władzy. Rozgraniczenie to, wprowadzone przez francuskiego teoretyka, przedstawiciela oświeceniowego nurtu liberalistycznego, jest zawarte w amerykańskiej ustawie zasadniczej, czyli Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 4 marca 1789 roku. Najważniejszą zasadą demokracji jest rozdzielenie i równoważenie się władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Te trzy podstawowe sfery funkcjonowania państwa w aspekcie politycznym stanowią kluczowe kryteria przy ustanawianiu zasad i tworzeniu prawa w Stanach.

Władza wykonawcza sprawowana jest przez prezydenta, który jednocześnie jest głową państwa, szefem rządu i administracji oraz reprezentuje państwo na arenie polityki międzynarodowej. Zarówno prezydent, jak i wiceprezydent wybierani są w wyborach pośrednich na okres czteroletniej, raz powtarzalnej kadencji. Wyboru prezydenta dokonują elektorzy z poszczególnych stanów, ich liczba odpowiada ilości członków Kongresu z konkretnego stanu. Elektorzy są wybierani w wyborach pośrednich, o ich wyborze decyduje stanowa legislatywa, co powoduje, iż jest możliwość, aby...

Podobne wypracowania