Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Przemiany społeczne w XIX w. - demokracja w XIX w. Rozwiń temat

W XIX wieku można było zaobserwować wiele znaczących przemian politycznych oraz rozwój kilku silnych ugrupowań, mających w późniejszym okresie ogromny wpływ na kształt świata, nawet patrząc z perspektywy XXI wieku. W XVIII wieku powstały trzy konstytucje (amerykańska, polska i francuska), które zmieniły postrzeganie systemów politycznych na świecie, gwarantowały bowiem wolność jednostek i zapewniały im wachlarz praw politycznych i społecznych. Ustawy zasadnicze uznawały demokrację jako ustrój, który należy wprowadzić i stosować się do jego zasad.  Nie bez znaczenia pozostawał także rozwój ruchów robotniczych, jednoczących się w każdym państwie. Sytuacja ekonomiczna wywołała rozwój ideologii socjalistycznej, rozwijał się również nacjonalizm oraz negacja kościoła.

Systemy polityczne w XIX wieku były bardzo zróżnicowane, aczkolwiek warto podkreślić fakt, iż wówczas również nastąpił rozwój demokracji. Francuska karta konstytucyjna gwarantowała przekazanie władzy narodowi, podobnie jak konstytucja belgijska mówiąca, że wszelka władza pochodzi od narodu. Nawet w konstytucji niemieckiej zawarto klauzulę zobowiązującą państwo do ochrony za wszelką cenę obywateli niemieckich. Konstytucja szwajcarska zawierała artykuł zapewniający suwerenność narodu.

W większości aktów podkreślano również konieczność wprowadzenia systemu demokratycznego opartego na rozdziale władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Każda z tych władz musiała być niezależna i stosowna do obowiązujących przepisów prawnych, postępować zgodnie z zapisami konstytucji oraz zapewniać przestrzeganie praw jednostki. Przedstawiciele społeczeństwa wybierani byli do parlamentu w wolnych wyborach, powszechnych, bezpośrednich i tajnych.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych zagwarantowała jednostce wolności osobiste, prawa, nałożyła także obowiązki. Kraj ten od momentu proklamowania swojej niepodległości był rządzony przez reprezentantów wybieranych w kanonie ustroju demokratycznego. Stany Zjednoczone są wzorcowym przykładem państwa, w którym ustrój demokratyczny się nie załamał. Główną przyczyną tego stanu faktycznego jest właśnie dobrze spisana konstytucja, od której społeczeństwo nie szuka odstępstw, lecz uznaje ją bezwarunkowo. Stany Zjednoczone dzięki panującemu ustrojowi w XIX wieku przeżywały rozwój polityczny i gospodarczy. Dla porównania – w wielu krajach europejskich, gdzie przyjęto inną formę rządów w państwie, borykano się z kryzysem i wewnętrznymi konfliktami.

Demokracja jako ustrój państwowy ma wielu zwolenników, teoria ta nie jest idealna, ale sprawnie funkcjonuje w wielu państwach od ponad dwóch stuleci. Zasady nią rządzące podkreślają wolności i prawa człowieka – jest to priorytetem.

Podobne wypracowania do Przemiany społeczne w XIX w. - demokracja w XIX w. Rozwiń temat