Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pluralizm kulturowy - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pluralizm kulturowy definiuje się jako sytuację, w której społeczeństwo zdominowane zazwyczaj przez jedną grupę kulturową, zapewnia grupom mniejszościowym poszanowanie ich odmienności kulturowych, różnic, odrębności. We współczesnych społeczeństwach demokratycznych państw, pluralizm kulturowy stanowi ich istotny element. Pluralizm kulturowy stanowi przeciwieństwo doktryn izolacjonistycznych zakładających, że grupy odmienne kulturowo lub religijnie powinny być traktowane jako element obcy i niepożądany i postulujących ich izolację. W skrajnych przypadkach, niewątpliwie jeden z nich stanowiły nazistowskie Niemcy dążące do całkowitej eksterminacji Żydów, sprzeciw wobec obcych grup społecznych i kulturowych może zmierzać do ich eliminacji.

Najważniejszym elementem społeczeństwa narodowego funkcjonującego zgodnie z zasadą pluralizmu kulturowego jest istnienie i zapewnienie poszanowania mniejszościom narodowym i etnicznym.

Mniejszość narodowa to grupa ludzi zamieszkująca dane państwo, która jednakże posiadała lub posiada własne państwo. Grupa ta odróżnia się od większości społeczeństwa językiem, religią, pochodzeniem etnicznym. Ochrona prawna mniejszości narodowych ma oparcie zarówno w systemie prawa międzynarodowego, jak i...

Podobne wypracowania