Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System polityczny - definicja, rodzaje, opis. Systemy polityczne współczesnego świata

Istnieje wiele definicji systemu politycznego. Definicja słownikowa głosi, iż jest to całokształt wzajemnych politycznych powiązań w globalnym systemie społecznym. Taka definicja wydaje się jednak niepełna i zbyt ogólnikowa. We współczesnym praktycznym rozumieniu tego pojęcia należy system polityczny postrzegać jako ogół wszystkich jednostek uczestniczących w życiu politycznym – zarówno organów państwowych, partii politycznych, organizacji społecznych, jak również zasad rządzących ich działaniem i wzajemnych powiązań.

Tak samo jak definicji, wiele jest też typologii systemów politycznych. Najstarsza i niezachowująca już aktualności, a jednak bardzo istotna historycznie, to typologia Arystotelesa, który wyróżniał wśród systemów politycznych: tyranię, oligarchię, demokrację, monarchię i arystokrację. We współczesnym świecie, w pewnym uproszczeniu, wyróżniamy następujące systemy polityczne: liberalne (USA, większość krajów Europy), postkomunistyczne (Polska w okresie PRL), wschodnioazjatyckie (Korea, Tajwan, Hongkong, Singapur), islamskie (Iran) i reżimy wojskowe (powojenna Hiszpania, Portugalia, obecnie niektóre państwa afrykańskie i Ameryki Łacińskiej) – to typologia według A. Heywooda.

Najbliższe realizacji zasad demokratycznego państwa prawnego będą oczywiście systemy liberalne. Cechują się one występowaniem legalnie działającej opozycji, która partycypuje w polityce. Charakteryzują się systemem demokracji przedstawicielskiej.

Systemy postkomunistyczne Europy Wschodniej i Środkowej rozpoczęły proces demokratyzacji i drogę w kierunku systemów liberalnych w latach 90. XX wieku. W momencie rozkwitu komunizmu cechowała je silnie przestrzegana cenzura, monopol władzy jednej partii, zakaz działania opozycji, dążenie do jak najszerszej kontroli jednostki-obywatela.

Wschodnioazjatyckie systemy polityczne cechuje zaś przede wszystkim dominacja zagadnień ekonomicznych nad politycznymi i wielki respekt dla państwa jako systemu. Islamskie oparte są na religii, która determinuje zarazem sposób życia, ale także postawy społeczne i polityczne. Reżimy wojskowe cechuje dążenie do podporządkowania całego systemu władzy politycznej władzom wojskowym.

Podobne wypracowania do System polityczny - definicja, rodzaje, opis. Systemy polityczne współczesnego świata