Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demokracja parlamentarna - cechy, charakterystyka, przykłady. Demokracja parlamentarna w Polsce

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Demokracja ma swoje korzenie w cywilizacjach starożytnych Grecji i Rzymu. Ustrój demokratyczny obowiązuje w większości państw współczesnego świata. Polega on na sprawowaniu władzy przez społeczeństwo.

Najczęściej spotykaną jego formą jest model demokracji parlamentarnej, stanowiący odmianę demokracji pośredniej. Obywatele mający uprawnienia do głosowania, wybierają swoich przedstawicieli w wolnych wyborach do parlamentu. W Polsce w skład parlamentu wchodzą posłowie (sejm) i senatorowie (senat). Liczba przedstawicieli zależy od głosowania na poszczególne partie polityczne. Partia mająca największe poparcie w wyborach, ma w parlamencie większość swoich reprezentantów. Konieczność wystosowania najbardziej zachęcającego programu politycznego stwarza konkurencję pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami i skłania je do większej kreatywności, a zarazem – racjonalności w przygotowywaniu programu.

Demokracja parlamentarna ukształtowała się jako system polityczny już w XV wieku, chociaż jej początki można zauważyć już w przypadku średniowiecznej monarchii stanowej. Monarchia stanowa polegała na zależności panującego monarchy od zaakceptowania proponowanych przez niego reform politycznych lub gospodarczych przez szlachtę i duchownych....

Podobne wypracowania