Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demokracje skonsolidowane, demokracja skonsolidowana - cechy, przykłady, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Demokracja skonsolidowana, zwana także demokracją zaawansowaną, to system polityczny, który można zaobserwować w wielu współczesnych państwach. Przykładami tego typu demokracji mogą być wszystkie państwa Europy Zachodniej, Kanada, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia i Japonia. Cecha charakterystyczną tych państwa oraz jednocześnie je łączącą jest fakt, iż od ponad 30 lat nie miało w nich miejsca załamanie systemu demokratycznego, co więcej – nie zaistniało nawet zagrożenie dla ustroju. Kraje te stanowią wzorzec funkcjonowania ustrojowego, do którego powinny dążyć inne państwa.

Pomimo szerokiego wachlarza różnic w sferze instytucjonalnej oraz praktyce politycznej, można wyróżnić kilka cech wspólnych dla państw demokracji skonsolidowanej. Otoczenie ekonomiczne, społeczne i kulturowe jest dość zbliżone, osiągnięto także wysoki stopień rozwoju ekonomicznego oraz sprawnie działającą gospodarkę, również w aspekcie konkurencyjności rynku międzynarodowego. Wraz z rozwojem ekonomicznym można zaobserwować rozwój społeczny, zanik podziału klasowego społeczeństwa, podwyższenie poziomu wykształcenia.

Demokracja skonsolidowana to system dojrzały, ustabilizowany pod względem funkcjonowania instytucji zapewniających demokrację...

Podobne wypracowania