Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demokracje nieskonsolidowane, demokracja nieskonsolidowana - definicja, przykłady, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Demokracja nieskonsolidowana to rodzaj ustroju państwowego, który charakteryzuje się krótkim terminem obowiązywania. Oznacza to, że system demokratyczny został przyjęty stosunkowo niedawno. Założenia nurtu liberalistycznego nie są całkowicie utrwalone w danym państwie, przyjęto w nim natomiast podstawowe postulaty demokratyczne, takie jak wolność wyboru swego przedstawiciela, podział władz, ochrona praw obywatelskich.

Większość krajów mających ustrój polityczny zaliczany do państw demokracji nieskonsolidowanej, wybiera prezydencką formę rządów. Od tej reguły istnieją wyjątki. Ogólnie rywalizacja wyborcza toczy się w systemach wielopartyjnych, którym brakuje ustabilizowania. Są instytucje, które nie pochodzą z wyboru (wojsko lub związki zawodowe) oraz instytucje publiczne, uczestniczące w życiu publicznym, których członkowie są wybierani. W przypadku demokracji nieskonsolidowanej standardy dotyczące liberalnego ujęcia nie zmonopolizowały dotychczas norm życia publicznego. Jednocześnie następują częste zmiany wzorów rywalizacji politycznej – każdorazowo w przypadku elekcji sytuacja wygląda inaczej.

Należy dokonać podziału demokracji nieskonsolidowanej na dwie grupy państw. Pierwsza z nich,...

Podobne wypracowania