Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demokracja - Demokracja pośrednia - definicja, przykłady, opis

Demokracja pośrednia to ustrój polityczny, w którym obywatele danego państwa wybierają swoich przedstawicieli poprzez głosowanie. Wybrani kandydaci reprezentują społeczeństwo w parlamencie, czyli sejmie i senacie (szczebel centralny), organach samorządu terytorialnego (szczebel lokalny), różnego rodzaju instytucjach, organach administracji itp. Współcześnie jest to najpopularniejsza i najczęściej praktykowana forma demokracji. Jej fundament stanowi społeczeństwo obywatelskie.

Cechą charakterystyczną demokracji pośredniej jest wybór kandydatów należących do partii politycznych lub kandydatów niezrzeszonych. Przedstawiają oni konkretny program i cele, które chcą zrealizować. Przystąpienie do partii jest dobrowolne. Główną cechą udziału w wyborach jest wybranie przedstawicieli, którzy będą reprezentować społeczeństwo na płaszczyźnie polityki zewnętrznej i wewnętrznej. Powinni oni działać w sposób mający zapewnić efektywne i korzystne funkcjonowanie ustawodawstwa w stosunku do obywateli, podnosząc jednocześnie jakość ich życia oraz gwarantując rozwój państwa na arenie międzynarodowej. Udział w wyborach ma zapewnić wpływ obywateli na kształtowanie polityki oraz przepisów prawnych w państwie. Głównym zadaniem wybranych przedstawicieli jest bowiem zapewnienie obywatelom realnej partycypacji w tworzeniu ustaw.

Podstawowymi regulacjami prawnymi we współczesnych systemach demokratycznych są, obok konstytucji, ustawy szczegółowe oraz rozporządzenia z mocą ustawy, normy prawne dotyczące powstawania i funkcjonowania partii politycznych, prawo wyborcze oraz akty wykonawcze do konkretnych ustaw wydawane przez odpowiednie resorty.

Polska jest krajem, w którym demokracja pośrednia jest przyjętym ustrojem politycznym. Obowiązuje rozdzielenie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (trójpodział władzy). Ponadto bardzo duże znaczenia ma dostęp do informacji, niezbędny do dokonywania decyzji odnośnie poparcia kandydata w wyborach.

Czynne prawo do udziału w wyborach w Polsce mają wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat i posiadają polskie obywatelstwo. Gwarantuje to ustawa zasadnicza (konstytucja). Mogą oni oddać swój głos w wyborach na konkretnego kandydata, którego obietnice wyborcze pokrywają się z prywatnym poglądem głosującego. Dokonany wybór jest tajny, nie ma obowiązku udzielania informacji na temat oddanego głosu. Udział w wyborach jest dobrowolny i nieprzymusowy, stanowi to jedną z najważniejszych cech ustroju demokratycznego. Udział w wyborach nie wymaga od głosującego żadnych nakładów finansowych oraz konieczności ponoszenia kosztów.

W większości współczesnych państw stosowany jest system demokracji pośredniej. Szczególnie można go zaobserwować w państwach Europy Zachodniej, państwach należących do byłego bloku komunistycznego, Stanach Zjednoczonych.

Podobne wypracowania do Demokracja - Demokracja pośrednia - definicja, przykłady, opis