Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demokracja - Demokracja pośrednia - definicja, przykłady, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Demokracja pośrednia to ustrój polityczny, w którym obywatele danego państwa wybierają swoich przedstawicieli poprzez głosowanie. Wybrani kandydaci reprezentują społeczeństwo w parlamencie, czyli sejmie i senacie (szczebel centralny), organach samorządu terytorialnego (szczebel lokalny), różnego rodzaju instytucjach, organach administracji itp. Współcześnie jest to najpopularniejsza i najczęściej praktykowana forma demokracji. Jej fundament stanowi społeczeństwo obywatelskie.

Cechą charakterystyczną demokracji pośredniej jest wybór kandydatów należących do partii politycznych lub kandydatów niezrzeszonych. Przedstawiają oni konkretny program i cele, które chcą zrealizować. Przystąpienie do partii jest dobrowolne. Główną cechą udziału w wyborach jest wybranie przedstawicieli, którzy będą reprezentować społeczeństwo na płaszczyźnie polityki zewnętrznej i wewnętrznej. Powinni oni działać w sposób mający zapewnić efektywne i korzystne funkcjonowanie ustawodawstwa w stosunku do obywateli, podnosząc jednocześnie jakość ich życia oraz gwarantując rozwój państwa na arenie międzynarodowej. Udział w wyborach ma zapewnić wpływ obywateli na kształtowanie polityki oraz przepisów prawnych w państwie....

Podobne wypracowania