Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Przemiany społeczne w XX w. - demokracja w XX w. Rozwiń temat

Demokracja jako ustrój jest najbardziej popularna wśród współczesnych państw. Gwarantuje ona bowiem poszanowanie praw i wolności obywateli, rozdzielenie władzy pomiędzy trzy instancje, co stabilizuje sytuację w państwie oraz zapewnia możliwość aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w życiu politycznym.

Ubiegłe stulecie obfitowało w przemiany gospodarcze i polityczne na świecie, po I wojnie światowej w krajach europejskich rozpowszechnił się system demokracji parlamentarnej, aczkolwiek idea ta nie była powszechnie uznawana za najlepszy ustrój polityczny. W wielu krajach sytuacja polityczna i ekonomiczna były mocno zaburzone – były one trawione powojennym bałaganem i brakiem stabilizacji. Ponadto w wielu krajach preferowano rządy autorytarne lub też, idąc w drugim kierunku, uciekano w demokrację w obawie przed rewolucją bolszewicką. Społeczeństwa w większości przypadków nie były zaznajomione z tą formą rządów, nie potrafiono sobie poradzić w wielu kwestiach.

Propagowano teorie faszystowskie i nazistowskie, następował znaczy rozwój partii robotniczych. W latach dwudziestych nastąpił kryzys gospodarczy, który dotknął niemal każde państwo. Obywatele woleli poddać się władzy silnej jednostki w celu uniknięcia ubóstwa, nie przykładając wagi do wartości moralnych związanych z prawami obywatelskimi. Duży wpływ na osłabienie wiary w ustrój demokratyczny miała także postawa Kościoła, który nie popierał tej formy sprawowania rządów.

Ustrój demokratyczny jednakże przetrwał w wielu krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Warto nadmienić, iż w Ameryce nigdy nie został on zachwiany. Po zakończeniu zimnej wojny nastąpił powszechny proces demokratyzacji.

Nastąpiło załamanie systemu autorytarnego w Europie Wschodniej, w głównej mierze opierające się na skutecznym wprowadzania systemu demokratycznego do każdego państwa po kolei, a także – z drugiej strony – uciążliwych działaniach Związku Radzieckiego wobec zdominowanych państw. Prześladowania ludności, braki żywnościowe oraz ogólnie okrutna nagonka zmobilizowały obywateli do buntu, którego przejawem było także wprowadzenie demokracji. Nie bez znaczenia pozostała także pomoc płynąca ze strony USA czy Wielkiej Brytanii w celu odbudowy tych państw. Także pontyfikat Jana Pawła II wywarł ogromny wpływ na szerzenie idei opartych na poszanowaniu wartości oraz wolności i tolerancji wobec innych. W pierwszym etapie demokratyzacja przebiegła w Czechach, Polsce, Słowenii i  Węgrzech, potem w krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia), krajach bałkańskich.

Polska stanowi przykład kraju, który walczył z aparatem totalitarnym o wprowadzenie zasad demokratycznych. Stało się tak w 1989 r., kiedy to Polska wyzwoliła się spod wpływu Związku Radzieckiego. Od tego momentu systemem obowiązującym w naszym kraju jest demokracja parlamentarna, zagwarantowana w ustawie zasadniczej.

Podobne wypracowania do Przemiany społeczne w XX w. - demokracja w XX w. Rozwiń temat