Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Karol Monteskiusz - trójpodział władzy. Historia, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Trójpodział władzy to jedna z fundamentalnych zasad ustroju współczesnych państw, w których obowiązuje demokracja. Jak sama nazwa wskazuje, dzieli on obszary funkcjonowania władzy w państwie, rozdziela bowiem trzy filary władzy na niezależne sfery. Władza sprawowana w obrębie danego filaru nie jest reprezentowana przez te same jednostki, każda ma inny skład osobowy oraz rządzi się odrębnymi zasadami. System oparty na trójpodziale władzy stanowi obecnie przykład najczęściej występującego na świecie.

Zasada trójpodziału władzy została wprowadzona w epoce oświecenia przez francuskiego filozofa i teoretyka politycznego, Karola Monteskiusza. Uważał on, iż rozdzielenie władzy stanowi najlepszą ochronę przed ustrojem opartym na despotycznej władzy jednostki. Jako zagorzały przeciwnik absolutyzmu, głośno opowiadał się za koniecznością rozdziału najważniejszej władzy. Zgodnie z założeniami doktryny, władza dzieliła się na władzę wykonawczą, którą współcześnie z reguły reprezentuje parlament. Do jego zadań należy tworzenie przepisów prawnych i ustaw, mających na celu regulację stanu prawnego w danym państwie. Władza ustawodawcza bezpośrednio oddziałuje na społeczeństwo i jest przez nie kształtowana. W parlamencie zasiadają przedstawiciele...

Podobne wypracowania