Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pluralizm demokratyczny - pluralizm mediów - definicja, charakterystyka, przykłady

Media, czyli środki masowego przekazu, pełnią szczególną, nie tylko informacyjną, ale i opiniotwórczą rolę we współczesnym społeczeństwie. Prasa, radio, telewizja czy w ostatnich latach w szczególności wszechobecny Internet – to środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu.

Pluralizm w mediach oznacza wielość i różnorodność mediów rywalizujących ze sobą o uwagę odbiorcy. Swoboda wypowiedzi i dostęp do informacji stanowią niezwykle ważny element państwa demokratycznego. Jest to jeden z postulatów obrońców praw człowieka, a także element integracji europejskiej. Komisarz Unii Europejskiej ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding stwierdziła: „W czasach, gdy media poddawane są radykalnym zmianom i procesom restrukturyzacji związanym z nowymi technologiami oraz globalną konkurencją, utrzymanie pluralizmu mediów ma kluczowe znaczenie dla procesów demokratycznych w państwach członkowskich i całej Unii Europejskiej”. Karta Praw Podstawowych, będąca częścią prawa Unii Europejskiej, w punkcie 11 nakazuje przestrzegać pluralizmu mediów.

Pluralizm mediów możemy rozumieć w dwóch aspektach: jako pluralizm strukturalny, czyli różnorodność mediów pod względem ich ilości oraz pluralizm zawartości, czyli różnorodność treści, także pod względem poglądów twórców mediów.

Dzięki pluralizmowi mediów odbiorca może przed wyrobieniem sobie opinii zapoznać się ze stanowiskiem prezentowanym przez różne środki masowego przekazu – publiczne, prywatne, o poglądach bardziej zbliżonych do różnych opcji politycznych. Funkcje nowoczesnych mediów to interpretowanie, komentowanie, a także wyjaśnianie sensu wydarzeń oraz informacji, również – uzmysławianie odbiorcom rozkładu sił na arenie politycznej, ale także socjalizacja, koordynowanie indywidualnych i zbiorowych działań czy organizowanie zabawy i relaksu.

Podobne wypracowania do Pluralizm demokratyczny - pluralizm mediów - definicja, charakterystyka, przykłady