Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Referendum lokalne, referendum ogólnokrajowe - porównanie, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Demokracja bezpośrednia charakteryzuje się czynnym udziałem obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących państwa. Nie jest to system polityczny tak rozpowszechniony i popularny jak różne formy demokracji pośredniej, aczkolwiek elementy właściwe dla tego rodzaju ustroju występują także w państwach, w których dominuje demokracja parlamentarna (czyli na przykład w Polsce).

Referendum to jedna z form demokracji bezpośredniej, mogą wziąć w nim udział wszyscy uprawnieni do tego obywatele. Warunkiem koniecznym do udziału w referendum jest wymóg ukończenia osiemnastego roku życia oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. W związku tym jest to forma głosowania o charakterze powszechnym.

Istnieje kilka kryteriów podziału referendum. Jeśli chodzi o podział opierający się na zakresie terytorialnym, można wyszczególnić referendum lokalne i ogólnokrajowe.

Referendum lokalne w Polsce jest regulowane przez przepisy Ustawy o referendum lokalnym. Może zostać przeprowadzone na obszarze zróżnicowanym terytorialnie, czyli na terenie danej gminy, powiatu lub województwa. Wówczas głosowaniu podlegają sprawy związane z wcześniejszym odwołaniem organu stanowiącego lub wykonawczego albo też kwestie dotyczące...

Podobne wypracowania