Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Liberalizm - co to jest liberalizm? Definicja, charakterystyka, założenia liberalizmu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Liberalizm to styl myślenia wywodzący się z XVII-, XVIII-wiecznej Europy Zachodniej. Stawia on w centrum jednostkę ludzką oraz jej wolność. Człowiek, właśnie jako jednostka indywidualna, uznawany jest za rozsądnego z natury (racjonalistycznego). Korzystając z należnej mu wolności, powinien mieć swobodę działania i prawo do samostanowienia i decydowania o sobie. Granicą wolności jednostki jest wolność drugiego człowieka. Konsekwencją tak rozumianej wolności musi stać się odpowiedzialność za dokonywane wybory. Liberalizm stoi u podstaw systemów praw człowieka. Dobro jednostki powinno być zasadniczym celem działania organów publicznych.

Poza wolnością, podstawową kategorią liberalizmu jest równość ludzi wobec siebie. Ludzie rodzą się równi i mają równe prawo do korzystania z nabytej wraz z urodzeniem wolności. Jednakże sposób korzystania z niej jest zależny od indywidualnych cech jednostki i w ten sposób rodzi się zróżnicowane społeczeństwo.

Koncepcja liberalizmu wyszła poza filozofię i rozszerzyła się na wiele aspektów życia publicznego, takich jak polityka, społeczeństwo czy ekonomia. Społeczeństwo jest przez liberałów postrzegane jako suma jednostek bądź grup społecznych o przeciwstawnych interesach...

Podobne wypracowania