Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Liberalizm klasyczny - definicja, charakterystyka, twórcy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Liberalizm klasyczny to jeden z odłamów nurtu liberalizmu, filozofii powstałej w epoce oświecenia, skupiającej się na niemalże każdym aspekcie życia politycznego, religijnego, społecznego i gospodarczego. Jego wybitni przedstawiciele i ich dzieła dotyczące życia politycznego, społecznego i gospodarczego stanowią dzisiaj podstawę do refleksji na temat wolności człowieka, polityki demokratycznej oraz zasad związanych z gospodarką wolnorynkową. Z ruchu tego wywodzi się także nurt rewizjonistyczny oraz neoliberalizm.

Okres rozwoju liberalizmu klasycznego przypadł na okres XVIII wieku, był on ściśle związany z okresem oświecenia. Jego największy rozwój przypada na czas zakończenia rewolucji francuskiej, trwał zaś do końca XIX wieku. Postulatami, o które walczono, było zmniejszenie wpływu Kościoła i religii na życie jednostek, zniesienie monarchii absolutnej, zlikwidowanie przywilejów związanych z cenzusem pochodzenia i majątku, a także zagwarantowanie równości wszystkich obywateli przed prawem w państwie.

Metodą do osiągnięcia celu miało być wprowadzenie rządów demokratycznych, opartych na jednej podstawowej ustawie – konstytucji, w której zawarto by wszelkie prawa przysługujące obywatelom oraz obowiązki, które...

Podobne wypracowania