Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Liberalizm a socjalizm - porównanie i charakterystyka ideologii

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Teoria liberalizmu wykształciła się w epoce oświecenia i spełniała wszystkie założenia umysłowe tego okresu. Zwolennicy nurtu popierali wolność człowieka jako jednostki, negowali istnienie społeczeństwa kolektywistycznego. Państwo powinno raczej wskazywać drogę i sprawować kontrolę poprzez pilnowanie przestrzegania prawa, zamiast nadmiernie je wykorzystywać w celu wprowadzania ograniczeń i hamulców wobec wolności obywatela. Człowiek, wedle liberałów, powinien cieszyć się szerokim wachlarzem wolności osobistych, ekonomicznych i politycznych. Władza powinna należeć do ludu, nie może być skupiona w rękach jednostki, lecz organy władzy powinny być od siebie niezależne i niezawisłe.

System polityczny w państwie opiera się na współistnieniu trzech odrębnych sfer funkcjonowania państwa. Trójpodział władzy, wprowadzony przez Karola Monteskiusza, powinien być stosowany w każdym demokratycznym państwie. Cechą nadrzędną powinna być wolność jednostki, w aspekcie ekonomicznym, politycznym i wyznaniowym. Powinna obowiązywać zasada wolności słowa, zrzeszania się i podejmowania decyzji przez ludność. Każdy człowiek jest równy wobec prawa i może zabierać głos w trakcie jego ustanawiania.

Podstawowym kryterium w kwestii gospodarki jest prawo posiadania...

Podobne wypracowania