Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Więź społeczna, więzi społeczne - rodzaje, definicja, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Więzi społeczne to pewien sposób określenia stosunków między jednostkami, instytucjami, organizacjami. Powstanie więzi społecznej między poszczególnymi podmiotami i np. utworzenie grupy wpływa na przedłużenie trwania danej grupy. Istnienie więzi odróżnia  także grupy i kręgi społeczne od nietrwałych – i często przypadkowych – zjawisk takich jak np. zbiór społeczny.

Istnienie grupy społecznej jest zależne od wytworzenia się więzi między jej członkami – powstają zależności między członkami, rozwijają się między nimi relacje, które w pewien sposób wymuszają na każdym członku grupy działanie na korzyść całości.

Tematyka więzi społecznych była i jest rozwijana szczególnie na gruncie socjologii polskiej (mniej amerykańskiej), socjologowie wypracowali liczne podziały więzi społecznych (poniżej opisano tylko 2 wybrane).

Emile Durkheim, XIX-wieczny socjolog, wyróżnił dwa główne typy więzi społecznych – solidarność mechaniczną i solidarność organiczną. Ta pierwsza oparta jest na wzorcach kulturowych, jakim podlega homogeniczna wspólnota ludzi, natomiast druga – dotyczy zależności międzyludzkich, które powstają w wyniku zróżnicowania stanowisk i ról...

Podobne wypracowania