Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Leseferyzm - Leseferyzm gospodarczy - definicja, charakterystyka, przedstawiciele

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Leseferyzm to nurt filozoficzny, światopoglądowy oraz ekonomiczny, którego podstawowym założeniem jest wolność jednostki, zwłaszcza w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Teoria ta propaguje swobodę człowieka oraz autonomię jego działania, która będzie pełna po wyzwoleniu się spod zbyt rozległego wpływu rządu na jednostkę. Leseferyzm zakłada, iż jednostka powinna być wolna i niezależna w ujęciu gospodarczym.

Państwo z założenia powinno spełniać funkcję pomocniczą, a nie nadrzędną w stosunku do obywatela. Powinno określać reguły współżycia społecznego i obowiązujące przepisy prawne oraz sprawować funkcje administracyjne i kontrolne. Ponadto, zgodnie z tezą A. Smitha, państwo powinno dostarczyć obywatelom pewien wachlarz dóbr publicznych (ochrona zdrowia) oraz poczucie bezpieczeństwa w związku z zapewnieniem obrony narodowej. Człowiek powinien mieć przyzwolenie na działanie oraz z góry zapewnioną wolność pod względem ekonomicznym oraz politycznym. Jednakże założenia filozofii leseferyzmu skupiały się raczej na ujęciu gospodarczym. Prawa i wolności obywatelskie nie były tu szeroko rozpatrywane.

Nurt wykształcił się we Francji na kanwie teorii ówczesnych fizjokratów, aczkolwiek najpełniej jego założenia zostały zrealizowane w...

Podobne wypracowania