Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Poglądy liberalne - charakterystyka, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Liberalizm to nurt wywodzący się z epoki oświecenia, rozwijający się w XVII wieku. Postulował wolność jednostki w ujęciu filozoficznym, społecznym, politycznym i gospodarczym. Zgodnie z tymi założeniami człowiek powinien mieć prawo do wolności pod każdym względem, a rola państwa i prawa powinna ograniczać się do funkcji porządkowej. Idealnym systemem władzy jest ustrój demokratyczny, skupiony w rękach społeczeństwa, a trzy najważniejsze rodzaje władzy – czyli wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza – powinny zostać rozdzielone. Zaprzeczeniem władzy idealnej jest model monarchii i absolutyzmu. Wybitni przedstawiciele epoki proklamowali wolność jednostki i równość wszystkich wobec siebie i obowiązującego prawa.

Wraz z ewolucją teorii można zauważyć wyodrębnienie kilku aspektów doktryny. W ujęciu politycznym byłoby to zachowanie równości wszystkich obywateli wobec obowiązującego prawa, sprowadzające się do możliwości zabierania głosu w życiu politycznym, ograniczenie cenzusu majątkowego jako jedynego kryterium do pełnienia władzy. Sądy powinny być niezawisłe i niezależne, każdy powinien zostać osądzony zgodnie ze swoimi przewinieniami, bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Monarchia powinna zostać zastąpiona władzą suwerennego narodu...

Podobne wypracowania