Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Człowiek w liberalizmie - Liberalizm a człowiek. Opracowanie

Liberalizm to pogląd, styl myślenia, który w centrum stawia jednostkę ludzką, jej prawa, wolność wyboru.

Jednostka ludzka i refleksja o niej stanowi podstawę wszelkich doktryn liberalnych. Wolność jednostki przejawia się we wszystkich sferach życia. Oznacza to wolność w sferze religii i myśli, dobrowolność wyboru najbardziej dogodnego światopoglądu. Wolność powinna być udziałem jednostki również w sferze ekonomicznej. Przejawia się ona w wprowadzeniu swobody działalności gospodarczej, eliminacji typów działalności reglamentowanych przez państwo i generalne ograniczenie jego roli w gospodarce. W najbardziej radykalnym ujęciu liberalizmu państwo ma pełnić jedynie funkcję „stróża nocnego”.

Na większym poziomie szczegółowości, liberalizm w gospodarce powinien przejawiać się w łatwym i nieskomplikowanym dostępie jednostki do założenia własnej firmie, ulgach podatkowych i w innych, nakierowanych na osobistą działalność gospodarczą, ułatwieniach. Wolność dla jednostek powinna być także rozumiana jako wolność wyboru drogi życiowej, miejsca zamieszkania, zawodu. Granicą wolności jednostki jest jedynie nienaruszanie wolności innych osób.

Kolejną immanentna cechą jednostek w liberalizmie jest ich równość stosunku do siebie. Nie można jednakże mylić równości w ujęciu liberalnym z równością w ujęciu socjalistycznym czy też komunistycznym, bowiem w ich rozumieniu równość odnosi się do dystrybucji dóbr i usług, dostępu do pracy czy równości podatkowej, niezależnie od uzdolnień czy kwalifikacji danej jednostki. W liberalizmie jednostki rodzą się równe i równy otrzymują start w życiu społecznym, są w równym stopniu wolne. Jednakże sposób, w jaki z tej wolności korzystają, jakie uzdolnienia przejawiają i jakie kwalifikacje posiadają, jest podstawą stworzenia zróżnicowanego społeczeństwa na późniejszych etapach.

Podobne wypracowania do Człowiek w liberalizmie - Liberalizm a człowiek. Opracowanie