Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Tożsamość narodowa - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Każdy człowiek ma określoną tożsamość. Jest to grupa wyobrażeń i przemyśleń, uczuć i wspomnień, które odnoszą się do samej jednostki i kształtują własny jej obraz. W rozwoju tożsamości pojedynczego człowieka dużą rolę odgrywają grupy – jednostka rozwija swój własny obraz, porównując się, zgadzając lub nie ze wzorcami proponowanymi przez grupę. Jedną z odmian tożsamości jest tożsamość narodowa, czyli umacniane przez liczne czynniki narodowotwórcze poczucie odrębności własnej grupy – narodu od innych, obraz samego siebie jako członka pewnego narodu.

Jak wspomniano, na rozwój tożsamości narodowej wpływ mają pewne określone czynniki, które zintensyfikowały swoje oddziaływanie na jednostki w XIX wieku. Wcześniej do narodu należała tylko wąska część społeczeństwa – szlachta czy arystokracja. Niższe warstwy społeczne często nawet nie były świadome, w jakim kraju aktualnie mieszkają, tym bardziej nie czuły one żadnej więzi z władzą czy narodem.

Czynniki narodowotwórcze to przede wszystkim wspólny język, symbole, świadomość wspólnego pochodzenia, wspólna kultura, zamieszkiwanie wspólnego terytorium, żywa pamięć wspólnej historii. Wspólny język pozwala przede wszystkim...

Podobne wypracowania