Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura polityczna - definicja, cechy, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kulturą polityczną nazywamy zbiór postaw i opinii, jakie człowiek ma na temat aktorów sceny politycznej, władzy, instytucji, aktów prawnych (takich jak np. konstytucja) i ich stosunku do obywateli oraz relacji z obywatelami.

Kultura polityczna każdego człowieka jest kształtowania przez różne czynniki. Dużą rolę odgrywają tu pewne cechy osobowościowe i emocje człowieka, np. uprzedzenie względem partii lub odczuwanie szacunku dla danego polityka. Na kształt kultury politycznej wpływają jednak także czynniki społeczne – opinie dominujące w społeczeństwie, naciski społeczne, ustalenie pewnych wzorców czy wartości.

Czym przejawia się kultura polityczna danej jednostki? Efektem posiadania odpowiednio rozwiniętej kultury politycznej jest, po pierwsze, posiadanie pewnych informacji, znajomość (przynajmniej podstawowa) faktów związanych z aktualną polityką, umiejętność rozeznania się w sytuacji, umiejętność uczestniczenia w dyskusji na bieżące tematy polityczne. Po drugie, odpowiedni poziom kultury decyduje o podejmowaniu aktywności politycznej lub pełnej rezygnacji z działania. Podjęcie decyzji o zaangażowaniu się jest silnie związanie z wiarą danego człowieka w możliwość wywarcia wpływu na władzę. Jeśli człowiek widzi, że jego...

Podobne wypracowania