Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bezrobocie - definicja, rodzaje. Przyczyny i skutki bezrobocia

Bezrobocie to zjawisko społeczne, które polega na tym, że w społeczeństwie występuje pewna grupa osób chętnych i zdolnych do pracy, która jednak ze względu na różne uwarunkowania nie może znaleźć pracy. Wyróżniamy kilka rodzajów bezrobocia, jego podziały przeprowadzono na podstawie rozmaitych kryteriów, takich jak: czas trwania bezrobocia, ujęcie w statystykach lub jego brak ujęcia, przyczyny zjawiska – podziały te nie są wzajemnie wykluczające się.

Ze względu na czas trwania bezrobocia wyróżniamy bezrobocie cykliczne, sezonowe, krótkookresowe. Bezrobocie cykliczne wiąże się z cyklem gospodarki – jeśli gospodarka się rozwija (występuje tzw. koniunktura gospodarcza), bezrobocie zanika, natomiast rośnie wraz z zahamowaniem gospodarki (recesją). Sezonowa odmiana bezrobocia polega na zmianach w zatrudnieniu związanych z porą roku, sezonem. Dotyczy ona zawodów sezonowych, głównie rolnictwa i budownictwa, kiedy to warunki pogodowe wpływają na prowadzenie lub zaprzestanie działalności, a tym samym – na zatrudnianie lub zwalnianie pracowników. Krótkookresowa odmiana bezrobocia polega na pozostawaniu bez pracy do 3 miesięcy (jest ona związana z tzw. bezrobociem frykcyjnym,...

Podobne wypracowania