Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Piramida Maslowa - hierarchia potrzeb Maslowa - opis, opracowanie

Każdy człowiek odczuwa wiele potrzeb, których realizacja jest koniecznym składnikiem życia. Warto więc zastanowić się, czym są potrzeby oraz jak wygląda hierarchia potrzeb w życiu ludzi. Jednym z popularnych modeli hierarchii potrzeb jest tzw. piramida potrzeb opracowana przez amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa.

Potrzeby są rozumiane jako poczucie braku. By jednostka mogła normalnie funkcjonować, istotne jest zaspokojenie odczuwanego braku i skoncentrowanie się na innych celach. Niezaspokojenie potrzeb człowieka niesie negatywne skutki zarówno dla jego ciała, jak i psychiki, natomiast sama chęć ich zaspokajanie jest podstawowym motorem działania człowieka.

Abraham Maslow jest twórcą hierarchicznego podziału potrzeb człowieka – od najbardziej elementarnych potrzeb fizjologicznych, po najwyższą – potrzebę samorealizacji. Warto zaznaczyć, że realizowanie potrzeb wyższych jest silnie związane z zaspokojeniem potrzeb niższego rzędu, ponieważ głodny i spragniony człowiek raczej nie będzie się zastanawiał nad rysującymi się przed nim możliwościami awansu...

Na samym dole piramidy potrzeb, jak już wspomniano, znajdują się potrzeby fizjologiczne, których realizowanie jest konieczne dla życia człowieka. Dążenie do ich zaspokojenia najczęściej jest dominujące, w razie ich zaistnienia – spychają na dalszy plan potrzeby wyższego rzędu. Przykładami potrzeb fizjologicznych są np. odżywianie, oddychanie, potrzeba snu czy potrzeby seksualne.

Potrzebą wyższego rzędu (w piramidzie potrzeb umieszczoną ponad potrzebami fizjologicznymi) jest potrzeba bezpieczeństwa. Do tej grupy potrzeb zaliczają się takie potrzeby jak: potrzeba dachu nad głową, zależności, opieki – sprowadzają się one do minimalizacji ryzyka zjawisk niebezpiecznych i powodujących ból.

Kolejną, wyższą w hierarchii grupą potrzeb są potrzeby tzw. afiliacji. Są one związane z dążeniem jednostki do pokonania osamotnienia i izolacji – człowiek dąży do bliskości z innymi, do przyjaźni, miłości, do angażowania się w działalność grupy. Do bycia akceptowanym i lubianym. W tej grupie potrzeb znajduje się również potrzeba tworzenia więzi z innymi ludźmi.

Potrzeba szacunku i uznania znajduje się jeszcze wyżej w hierarchii potrzeb. Sprowadza się ona do chęci bycia szanowanym, posiadania zaufania do samego siebie, poczucia własnej wartości. Potrzeba szacunku ustępuje ostatniej z potrzeb – samorealizacji. Samorealizacja człowieka opiera się na realizowaniu własnego potencjału, dążeniu do ustanowionych celów, odpowiada ona również na potrzeby estetyczne i poznawcze człowieka.

Dlaczego hierarchiczny podział potrzeb Maslowa ma kształt piramidy? Autor chciał w ten sposób pokazać, że do potrzeb najwyższego rzędu dochodzi stosunkowo mała liczba osób. O ile większość z nas realizuje potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa, to już o spełnienie potrzeb afiliacji i szacunku oraz samorealizacji, jest niestety znacznie trudniej.

Podobne wypracowania do Piramida Maslowa - hierarchia potrzeb Maslowa - opis, opracowanie