Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Piramida Maslowa - hierarchia potrzeb Maslowa - opis, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Każdy człowiek odczuwa wiele potrzeb, których realizacja jest koniecznym składnikiem życia. Warto więc zastanowić się, czym są potrzeby oraz jak wygląda hierarchia potrzeb w życiu ludzi. Jednym z popularnych modeli hierarchii potrzeb jest tzw. piramida potrzeb opracowana przez amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa.

Potrzeby są rozumiane jako poczucie braku. By jednostka mogła normalnie funkcjonować, istotne jest zaspokojenie odczuwanego braku i skoncentrowanie się na innych celach. Niezaspokojenie potrzeb człowieka niesie negatywne skutki zarówno dla jego ciała, jak i psychiki, natomiast sama chęć ich zaspokajanie jest podstawowym motorem działania człowieka.

Abraham Maslow jest twórcą hierarchicznego podziału potrzeb człowieka – od najbardziej elementarnych potrzeb fizjologicznych, po najwyższą – potrzebę samorealizacji. Warto zaznaczyć, że realizowanie potrzeb wyższych jest silnie związane z zaspokojeniem potrzeb niższego rzędu, ponieważ głodny i spragniony człowiek raczej nie będzie się zastanawiał nad rysującymi się przed nim możliwościami awansu...

Na samym dole piramidy potrzeb, jak już wspomniano, znajdują się potrzeby fizjologiczne, których realizowanie jest konieczne dla życia człowieka. Dążenie do ich zaspokojenia...

Podobne wypracowania