Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura polityczna - Funkcje kultury politycznej. Charakterystyka, przykłady

Kultura polityczna to zbiór opinii, postaw i wiedzy, dotyczący aktorów sceny politycznej (władza, instytucje, akty prawne) i ich relacji z obywatelem. Poziom kultury politycznej różnicuje się wśród różnych ludzi oraz społeczeństw. Na poziomie jednostek jest on zależny od wykształcenia, stopnia zainteresowania sytuacją polityczną i mechanizmami polityki, natomiast na poziomie całości społeczeństwa kultura polityczna stanowi wypadkową nie tylko wiedzy i zainteresowania poszczególnych obywateli, ale także długości swojego rozwoju. Kształtowanie się kultury politycznej w danym społeczeństwie jest procesem trwającym nieraz przez całe pokolenia.

Wyróżnić możemy trzy główne funkcje, jakie pełni kultura polityczna. Pierwszą z nich jest funkcja regulacyjna, która polega na porządkowaniu życia publicznego w danym kraju poprzez wprowadzanie pewnych norm prawnych. Co więcej, funkcja ta wpływa na rozwój mechanizmów demokratycznych i jednocześnie wpływa na eliminację (w praktyce dochodzi jednak tylko do zmniejszenia) negatywnych zjawisk społecznych, m.in. korupcji, nepotyzmu (faworyzowaniu rodziny i znajomych).

Drugą funkcją jest funkcja socjalizacji politycznej – ma ona na celu nie tylko umożliwienie społeczeństwu uczestnictwa w polityce, ale przede wszystkim świadomego angażowania się politycznego czy społecznego. Odpowiedni poziom socjalizacji politycznej wpływa także na jakość stylu prowadzenia polityki i sprawowania władzy.

Trzecią główną funkcją kultury politycznej jest integracja obywateli. Istnienie pewnych wspólnych, akceptowanych i przestrzeganych przez obywateli reguł działania publicznego ułatwia nie tylko samo działanie, ale również np. komunikację międzyludzką. Ponadto, integracyjne działanie kultury politycznej może wpływać na wzrost poczucia tożsamości i przynależności, co prowadzi często do wzrostu aktywności publicznej.

Podsumowując, im wyższa jest kultura polityczna i im sprawniej realizuje ona swoje funkcje, tym lepiej i bardziej efektywnie będzie mógł działać ustrój demokratyczny, opierający się przecież na zaangażowaniu obywateli. Demokracja to rządy ludu – by jednak rządy te były skuteczne, musi chcieć brać w nich udział duża część społeczeństwa.

Rozwój kultury politycznej z pewnością wpłynie na wzrost zaangażowania społeczeństwa w sprawy publiczne, dlatego właśnie tak ważne jest rozwijanie kultury politycznej, szeroka edukacja w zakresie możliwości uczestniczenia w polityce.

Podobne wypracowania do Kultura polityczna - Funkcje kultury politycznej. Charakterystyka, przykłady