Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura polityczna i jej rodzaje - opracowanie

Kultura polityczna jest pewną orientacją, stanowiskiem człowieka w stosunku do uczestników życia politycznego – partii, instytucji, organizacji, poszczególnych aktów prawnych czy urzędów państwowych, a także  do stosunków między władzą a obywatelami. To stanowisko może wyrażać się poprzez rozmaite czynności lub ich brak, przez przekonania, wyznawane wartości itd.

Wyróżnić można kilka składowych kultury politycznej (podział wg J. Wiatra). Po pierwsze, jest to ogół posiadanych informacji, znajomość faktów politycznych i zainteresowanie nimi. Po drugie – pewne opinie dotyczące dobrego sprawowania władzy, oceny dotyczące funkcjonowania instytucji państwowych itp. Trzecią składową kultury politycznej jest wspólne stanowisko otoczenia społecznego, wypracowane przez lata wzorce zachowań politycznych, które w istotny sposób wpływają na opinie funkcjonującej w społeczeństwie jednostki. Należy także pamiętać o czwartym elemencie kultury politycznej – o emocjach. Polityka jest sferą, która potrafi wywoływać różne emocje, niekiedy bardzo silne. Nienawiść do pewnych polityków czy szacunek dla innych znacznie wpływają na postrzeganie sceny politycznej i polityki jako takiej przez jednostkę.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie kultury politycznej w społeczeństwie, możemy wyróżnić jej trzy podstawowe typy (podział według G. Almonda i S. Verby). Pierwszy z nich to tzw. kultura uczestnictwa, w której nie tylko obywatele wierzą w szczególną, bardzo istotną rolę polityki, ale chcą oni także uczestniczyć w polityce – zaangażowanie jest dla nich środkiem do efektywnego polepszania życia społeczeństwa.

Drugi typ kultury politycznej to tzw. kultura podporządkowania (poddańcza). Wyróżnia się ona większą niż w przypadku kultury uczestniczącej pasywnością. Ludzie cechują się w tym wypadku niewielką wiarą w możliwość spowodowania zmiany, więc nie widzą sensu w bezpośrednim angażowaniu się w życie społeczno-polityczne. Wolą oni oddać pełnię władzy wybranym przez siebie przedstawicielom.

Trzecim typem kultury politycznej jest tzw. kultura zaściankowa inaczej zwana też parafialną. Wyróżnia się ona całkowitym brakiem zainteresowania polityką, brakiem jakichkolwiek postaw obywatelskich. Jeżeli część osób wyraża niewielkie zainteresowanie, to jest ono skupione raczej na sprawach lokalnych. Kultura zaściankowa jest charakterystyczna szczególnie dla krajów słabo rozwiniętych, choć spotykana jest jednak także i w innych.

Warto zaznaczyć, że wyróżnione typy kultury politycznej rzadko kiedy występują w czystej formie ze względu na zróżnicowanie społeczeństw.

Wysoki poziom kultury politycznej jest bardzo korzystny dla sprawnego funkcjonowania polityki danego kraju. Polityka jest przecież najbardziej skuteczna wtedy, kiedy tworzona jest przez same zainteresowane nią osoby.

Podobne wypracowania do Kultura polityczna i jej rodzaje - opracowanie