Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rodzaje bezrobocia - Bezrobocie technologiczne - definicja, przyczyny, opis

Bezrobocie jest patologiczną sytuacją na rynku pracy – kiedy liczba osób szukających zatrudnienia przewyższa zapotrzebowanie na pracowników. Możemy wyróżnić kilka rodzajów bezrobocia. Jednym z nich jest tzw. bezrobocie technologiczne.

Z bezrobociem technologicznym mamy do czynienia w sytuacji, kiedy ze względu na zmiany technologiczne, dotyczące zwykle wprowadzenia maszyn lub ich ulepszenia, dochodzi do zmniejszenia koniecznej liczby pracowników. Innymi słowy – dochodzi do unowocześnienia i wzrostu produkcji, który przebiega jednocześnie ze spadkiem zatrudnienia. Bezrobocie technologiczne ma zwykle charakter tymczasowy, gdyż zwolnieni pracownicy mogą poszukiwać pracy w innych miejscach.

Historycznie ważnym przykładem zagrożenia bezrobociem technologicznym jest ruch tzw. luddystów z początków rewolucji przemysłowej w Anglii (początek XIX wieku). Luddyści byli grupą rzemieślników, tkaczy, którzy ze strachu przed utratą zatrudnienia niszczyli świeżo wprowadzone krosna mechaniczne. Radykalny ruch społeczny luddystów został opanowany dopiero wtedy, kiedy za niszczenie krosien parlament brytyjski wprowadził karę śmierci.

Współcześnie bezrobocie technologicznie można wiązać ze zjawiskiem coraz powszechniejszej informatyzacji i komputeryzacji. Osoby starsze lub takie, które nie chcą lub nie potrafią nauczyć się obsługi nowoczesnych urządzeń, mogą ryzykować utratą zatrudnienia.

Ze względu na fakt, że rozwój technologiczny następował stosunkowo systematycznie, obecnie nie ma chyba zbyt dużego ryzyka radykalnych zmian technologicznych. Produkcja przemysłowa jest już dość nowoczesna, a ewentualne zmiany nie powinny istotnie wpłynąć na zmniejszenie zatrudnienia. Ryzyko bezrobocia technologicznego jest jednak nadal duże w przestarzałych zakładach produkcyjnych i nieodłącznie wiąże się z innym rodzajem bezrobocia – bezrobociem strukturalnym.

Każde bezrobocie, szczególnie nasilające się, jest istotnym problemem społecznym i należy dążyć do jego ograniczenia. Dużą rolę w ograniczeniu bezrobocia mogą odgrywać programy aktywizacyjne i doszkalające, których celem jest pomoc zwolnionym pracownikom w zwiększeniu swoich umiejętności lub przekwalifikowaniu się.

Podobne wypracowania do Rodzaje bezrobocia - Bezrobocie technologiczne - definicja, przyczyny, opis