Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Platon - państwo i jego ustrój. Demokracja według Platona

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ustrój demokratyczny – rządy ludu – ukształtował się w Atenach pod koniec VI wieku p.n.e., jednak jego najpełniejszy rozwój przypada na V i IV wiek p.n.e. Dla starożytnych Greków udział we władzy i współdecydowanie o losach polis było cnotą, a życie publiczne miało większą wagę niż prywatne, toteż demokracja ateńska znajdywała sobie wielu zwolenników.

Grecy byli dumni z panującego ustroju, a potwierdzają to słowa Peryklesa: „(...) nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas” (Tukidydes, „Wojna peloponeska”). Wśród myślicieli klasycznej Grecji znaleźć możemy jednak także krytyczne opinie na temat demokracji. Przykładem jej wyrazistej krytyki są pisma wybitnego filozofa antycznego – Platona.

Platon urodził się w zamożnej, arystokratycznej rodzinie, a jego życie (przełom V i IV wieku p.n.e.) przypadło na okres kryzysu greckich państw-miast związanego ze stagnacją gospodarki. Co więcej, ukochany nauczyciel Platona – Sokrates – został skazany na śmierć zgodnie z procedurami demokratycznymi starożytnych Aten, toteż nie powinien dziwić fakt, iż Platon tak negatywnie oceniał współczesny mu ustrój.

Obserwując...

Podobne wypracowania