Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konflikty społeczne - Konflikt kulturowy - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konflikt kulturowy to jedna z odmian konfliktu społecznego – sytuacji sprzecznych interesów poszczególnych grup, jaka często występuje w demokracji. W przypadku konfliktu kulturowego jego źródłem są różnice kulturowe – style, sposoby życia zwykle wynikające z odmiennych miejsc pochodzenia.

Konflikty kulturowe są współcześnie jednym z najbardziej palących problemów krajów demokratycznych. Wzrost mobilności społeczeństw, konieczność współegzystowania wielu, często bardzo różnych, kultur może skutkować wzrostem napięcia i nasileniem konfliktu, a stąd już tylko krok do aktów niechęci i wzajemnych szykan ze strony przedstawicieli odmiennych kultur.

Uświadomienie sprzeczności współistniejących w społeczeństwie kultur może prowadzić do poczucia zagrożenia, chęci podkreślenia swojej odmienności i ochrony własnej kultury. Jeśli ochrona własnej kultury zachodzi w ramach struktur i procedur demokratycznych, zjawisko to dostarcza społeczeństwu wielu korzyści. Zwolennicy teorii multikulturalnego społeczeństwa twierdzą nawet, że zróżnicowane społeczności są bardziej energiczne, twórcze i aktywne, a różnice kulturowe stają się motorem ich rozwoju. W sytuacji jednak, gdy społeczność...

Podobne wypracowania