Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Norma moralna, normy moralne - przykłady, rodzaje, definicja. Normy etyczne

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jednym z rodzajów norm społecznych są normy moralne (inaczej: normy etyczne). Określają one, jakie zachowania są właściwe, a jakie godne potępienia, klasyfikują czyny na dobre i złe. O ile występowanie pozostałych norm społecznych jest uwarunkowane różnymi okolicznościami (np. norm religijnych zobowiązani są przestrzegać wyznawcy danej religii, a norm prawnych ludzie przebywający na terenie państwa, w którym normy takie obowiązują), to normy moralne są powszechne – obowiązują zawsze, wszędzie i wszystkich ludzi.

Warto dodać także, że normy moralne mają pierwszeństwo nad innymi normami, ich nieprzestrzeganie, dawanie pierwszeństwa innym normom grozi sankcją o charakterze moralnym, oburzeniem środowiska, może wiązać się z represjami ze strony państwa, jeśli norma moralna jest zbieżna z normą prawną.

Jakie są źródła norm moralnych? Ludzkość od wieków poszukiwała odpowiedzi na pytanie, co decyduje o moralności pewnych zachowań, wynikiem namysłu nad tym problemem są liczne koncepcje pochodzenia norm moralnych. Normy moralne mogą mieć źródło w umyśle człowieka, pochodzić od bytów nadprzyrodzonych – np. Boga, mogą również być wynikiem praw natury czy też wynikać z emocji człowieka. Normy moralne często zbiegają...

Podobne wypracowania