Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Darwinizm społeczny w socjologii - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Darwinizm społeczny to nurt w socjologii rozwijający się w XIX w. na gruncie odkryć i przemyśleń Karola Darwina z zakresu ewolucji i znaczenia doboru naturalnego. Darwinizm, jako teoria ewolucji, opierał się na stwierdzeniu ciągłej zmienności świata i dopasowywaniu się organizmów do zmieniających się warunków na zasadzie doboru naturalnego (naturalnej selekcji). Prowadziło to do łączenia osobników najsilniejszych, mających największe zdolności przystosowawcze, co owocowało m.in. powstaniem nowych, lepiej przystosowanych gatunków.

Przełożenie tez Darwina na teren zainteresowań socjologii nastąpiło w wyniku zaadaptowania założeń o doborze naturalnym do warunków społecznych. Według zwolenników socjodarwinizmu, zjawiska społeczne polegają na ciągłej rywalizacji między jednostkami, narodami, państwami – w wyniku której mają przetrwać tylko najbardziej wartościowe i najsilniejsze z nich.

Darwinizm społeczny rozwijany był przez licznych badaczy XIX i początku XX w., najpełniejszy rozwój osiągnął zaś w wyniku przemyśleń Herberta Spencera (ewolucyjna teoria rozwoju społecznego), a także amerykańskiego socjologa Williama Grahama Sumnera (zwolennika neutralności państwa – na wzór neutralnej natury,...

Podobne wypracowania