Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rewolucja agrarna - skutki i przyczyny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Nazwę rewolucji agrarnej noszą procesy prowadzące do przeobrażenia mało wydajnego, tradycyjnego rolnictwa w bardziej efektywne rolnictwo nowoczesne, które rozpoczęły się w XVIII w. Rewolucja agrarna nie była jednak tylko związana z przemianami gospodarczymi, równie ważne są bowiem przemiany społeczne.

Procesy te były tak istotne dla ówczesnych społeczeństw i tak radykalnie zmieniły uprawę rolną, że określenie „rewolucja” nie jest tutaj przypadkowe (choć rewolucja dotyczy zwykle gwałtownych i szybkich zmian). Warto zaznaczyć, że rewolucja agrarna rozpoczęła się w Europie Zachodniej (przede wszystkim w Anglii), dopiero w XIX w. jej osiągnięcia zaczęły się rozpowszechniać w Europie Środkowej i Wschodniej.

Przyczyn rewolucji agrarnej należy doszukiwać się w niewystarczającej wydajności dotychczasowego rolnictwa (stosowanej trójpolówki). Naprzemienne zasiewanie poszczególnych części pola znacznie ograniczało produkcję rolną, poszukiwano więc bardziej wydajnych form gospodarowania. Od początku XVIII w. stopniowo wprowadzano więc tzw. płodozmian.

Płodozmian, będący jednym z najważniejszych przejawów rewolucji agrarnej, pozwalał na wykorzystanie całości pola (żadna jego część nie leżała odłogiem). Polegał...

Podobne wypracowania