Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Światopogląd a ideologia - porównanie i charakterystyka pojęć

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Światopogląd i ideologia to pojęcia oznaczające stosunek danej jednostki lub grupy do otaczającego ją świata. Światopogląd – to pogląd na świat, ogół postaw, stanowisk, wiedzy człowieka dotyczący rzeczywistości. Każda osoba ma inny i wyjątkowy światopogląd, składają się na to codzienne doświadczenia, wychowanie, wpływ społeczeństwa, które przecież u każdego człowieka są odmienne. Ideologia to natomiast uporządkowany zbiór poglądów na temat różnych dziedzin życia człowieka i całości świata, będący zbiorem światopoglądów określonej grupy ludzi.

Może się wydawać, że pojęcia światopoglądu i ideologii są bliskoznaczne – faktem jest, że mają one wiele wspólnych cech, ale jednak także znacząco się różnią. Podobieństwa między światopoglądem a ideologią dotyczą przede wszystkim ich tematu – oba stanowią pewien zbiór wiedzy, stanowisk i poglądów na temat świata. Co więcej, oba są podstawą podejmowania codziennych decyzji – mając pewną bazę informacji, kierujemy się nimi podejmując różnorakie działania.

Wspólną cechą tych dwóch pojęć jest także to, że trudno je oceniać pod względem prawdziwości, ponieważ wynikają one z subiektywnych doświadczeń. Należy także zaznaczyć,...

Podobne wypracowania