Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Teoria zmian społecznych - ewolucjonizm w socjologii. Charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zmiana społeczna to każda zmiana, która jest istotna z punktu widzenia społeczeństwa. Ze względu na dużą dynamikę ruchu wewnątrz społeczeństw już od XIX wieku, badacze tego czasu rozwijali liczne koncepcje tłumaczące pochodzenie zmian społecznych i ich przebieg. Jedną z takich teorii zmiany społecznej jest XIX-wieczna koncepcja ewolucjonizmu (jego przedstawicielem był m.in. Herbert Spencer).

Myśl ewolucjonistyczna w naukach społecznych (w tym socjologii) miała swoje źródło w teorii ewolucji Darwina, która twierdziła, że rozwój człowieka, a także innych elementów przyrody zachodził stopniowo – pod wpływem dążenia do lepszego dostosowywania się do otoczenia.
   
Podobnie jak w przyrodzie organizmy żywe ewoluują w czasie, tak zmienia się również społeczeństwo. Zmiany społeczne zachodzą powoli, stopniowo dana grupa przechodzi z niższych stadiów rozwoju do wyższych. Ważne jest, by zmiany zachodziły ewolucyjnie – w przeciwieństwie do zmian radykalnych i gwałtownych – rewolucyjnych, które zwykle wiążą się z negatywnymi skutkami w sferze społecznej.

Badacze zajmujący się ewolucyjnymi zmianami społecznymi, wskazywali na kilka głównych źródeł zmian. Pierwszym...

Podobne wypracowania