Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Tożsamość narodowa a globalizacja - wpływ globalizacji na nasze życie. Opracowanie

Globalizacja jest złożonym procesem, którego rozpoczęcie datuje się na lata 80. XX wieku. Mimo około trzech dekad istnienia, zdążyła ona wyraźnie zmienić obraz współczesnego świata – wpłynąć na gospodarkę, ale też na kulturę i społeczeństwa. Globalizacja odgrywa także istotną rolę w polityce – dotychczasowe kompetencje państwa coraz częściej oddawane są instytucjom międzynarodowym, a wpływ na lokalną władzę niejednokrotnie mają światowe korporacje. Warto zastanowić się więc nad związkiem globalizacji i państwa – a dokładniej, poczucia tożsamości narodowej jego mieszkańców. Jest to element szerszego zagadnienia obecności tego zjawiska w  naszym codziennym życiu.

Tożsamość narodowa to poczucie przynależności do określonego narodu, tworzenie wspólnoty z innymi ludźmi zamieszkującymi jedno terytorium. Co więcej, tożsamość narodowa jest pewną świadomością odrębności względem innych narodów, definiowaniem siebie i swojego otoczenia (narodu) w opozycji do innych. Globalizacja może oddziaływać na tożsamość narodową w dwojaki sposób.

Z jednej strony, globalizacja wpływa na pewne osłabienie funkcji państwowych, a co za tym idzie na osłabienie więzi jednostek z poszczególnym państwem i wzrostem popularności postaw indywidualistycznych (dana jednostka skupia się tylko na własnych sprawach), albo też kosmopolitycznych (obiektem troski jednostki nie jest jej naród czy kraj, ale cały świat).

Jednak procesy globalizacyjne wiążą się także m.in. ze zwrostem mobilności, a tym samym z przybywaniem liczby imigrantów. Wśród lokalnych mieszkańców może to powodować niechęć do przyjezdnych (przyczyną jest np. lęk przed zabraniem przez nich miejsc pracy), a tym samym umocnienie poczucia odrębności, które wpływa na rozwój własnej tożsamości narodowej. Globalizacja może więc zarówno osłabiać, jak i wzmacniać tożsamość narodową.

Wpływ globalizacji nie kończy się jednak na samym stosunku ludzi względem przyjezdnych. Przejawia się on w wielu dziedzinach naszego życia, przede wszystkim w sprawach związanych z szeroko pojętą konsumpcją towarów i korzystaniu z usług. Powszechność mody, dostęp do towarów z wszystkich krajów świata, rozszerzanie się zachodniego stylu życia, którego cel i sens, niestety coraz częściej sprowadza się do konsumpcji – są to przejawy globalizacji w naszej codzienności.

Innym przykładem oddziaływania globalizacji (a także jedną z jej przyczyn) jest niezwykle silny rozwój rozmaitych technologii telekomunikacyjnych i transportowych. Współczesny człowiek, mieszkaniec rozwiniętych krajów Europy czy Ameryki Północnej nie wyobraża sobie życia bez telefonii komórkowej czy internetu. Równocześnie, taki rozwój technologii umożliwia znaczne rozszerzenie rynku pracy czy przenoszenie produkcji do krajów, w których jej koszty są mnijesze – korzystnie oddziałując na gospodarkę.

Świat „zmniejszył się”, jego bogactwa są coraz łatwiej dostępne, wszystko jest na wyciągnięcie ręki – należy jednak pamiętać, że globalizacja ma prócz licznych, ważnych zalet, niestety także wiele wad i zagrożeń.

Podobne wypracowania do Tożsamość narodowa a globalizacja - wpływ globalizacji na nasze życie. Opracowanie