Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Tożsamość narodowa a globalizacja - wpływ globalizacji na nasze życie. Opracowanie

Globalizacja jest złożonym procesem, którego rozpoczęcie datuje się na lata 80. XX wieku. Mimo około trzech dekad istnienia, zdążyła ona wyraźnie zmienić obraz współczesnego świata – wpłynąć na gospodarkę, ale też na kulturę i społeczeństwa. Globalizacja odgrywa także istotną rolę w polityce – dotychczasowe kompetencje państwa coraz częściej oddawane są instytucjom międzynarodowym, a wpływ na lokalną władzę niejednokrotnie mają światowe korporacje. Warto zastanowić się więc nad związkiem globalizacji i państwa – a dokładniej, poczucia tożsamości narodowej jego mieszkańców. Jest to element szerszego zagadnienia obecności tego zjawiska w  naszym codziennym życiu.

Tożsamość narodowa to poczucie przynależności do określonego narodu, tworzenie wspólnoty z innymi ludźmi zamieszkującymi jedno terytorium. Co więcej, tożsamość narodowa jest pewną świadomością odrębności względem innych narodów, definiowaniem siebie i swojego otoczenia (narodu) w opozycji do innych. Globalizacja może oddziaływać na tożsamość narodową w dwojaki sposób.

Z jednej strony, globalizacja wpływa na pewne osłabienie funkcji państwowych, a co za tym idzie na osłabienie więzi jednostek z poszczególnym państwem i wzrostem popularności...

Podobne wypracowania