Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Tożsamość narodowa a globalizacja - wpływ globalizacji na nasze życie. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Globalizacja jest złożonym procesem, którego rozpoczęcie datuje się na lata 80. XX wieku. Mimo około trzech dekad istnienia, zdążyła ona wyraźnie zmienić obraz współczesnego świata – wpłynąć na gospodarkę, ale też na kulturę i społeczeństwa. Globalizacja odgrywa także istotną rolę w polityce – dotychczasowe kompetencje państwa coraz częściej oddawane są instytucjom międzynarodowym, a wpływ na lokalną władzę niejednokrotnie mają światowe korporacje. Warto zastanowić się więc nad związkiem globalizacji i państwa – a dokładniej, poczucia tożsamości narodowej jego mieszkańców. Jest to element szerszego zagadnienia obecności tego zjawiska w  naszym codziennym życiu.

Tożsamość narodowa to poczucie przynależności do określonego narodu, tworzenie wspólnoty z innymi ludźmi zamieszkującymi jedno terytorium. Co więcej, tożsamość narodowa jest pewną świadomością odrębności względem innych narodów, definiowaniem siebie i swojego otoczenia (narodu) w opozycji do innych. Globalizacja może oddziaływać na tożsamość narodową w dwojaki sposób.

Z jednej strony, globalizacja wpływa na pewne osłabienie funkcji państwowych, a co za tym idzie na osłabienie więzi jednostek z poszczególnym państwem i wzrostem popularności...

Podobne wypracowania