Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Struktura społeczna - funkcjonalizm - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Korzenie funkcjonalistycznego namysłu nad społeczeństwem sięgają organicystycznej koncepcji społeczeństwa rozwijanej w XIX wieku. O ile jednak w organicyzmie uwagę przywiązywano do porównań społeczeństwa z żywym organizmem (konieczności sprawnego działania elementów na rzecz sprawnego działania całości), to w funkcjonalizmie skupiano się przede wszystkim na funkcjach pełnionych przez poszczególne elementy. Należy zaznaczyć, że wspólnym dla obu sposobów myślenia o społeczeństwie jest holizm, czyli całościowe ujmowanie społeczności.

Struktura społeczna w funkcjonalizmie jest rozumiana jako układ zależności, stosunków i relacji między jednostkami i grupami. Społeczeństwo jest tutaj ujmowane w postaci systemu – całości, której nie można redukować do poszczególnych części  składowych. Cechą charakterystyczną systemu jest powiązanie pomniejszych systemów, m.in. kultury i motywacji, a także pozostawanie ich we względnej równowadze.

Pojęcie funkcji jest kluczowe dla funkcjonalizmu. Każdy, nawet najmniejszy element społeczności (systemu) wnosi pewien wkład w proces adaptowania się całości do zmieniających się warunków otoczenia systemu i realizowania celów społeczeństwa – przetrwania,...

Podobne wypracowania