Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wpływ globalizacji na rynek pracy - Globalizacja a rynek pracy

Globalizacja jest bardzo złożonym zjawiskiem wzrostu zależności i integracji wielu sfer życia człowieka. Wyraźnie wpływa ona na gospodarkę, kulturę, na rozwój społeczeństw i na politykę wielu krajów. Jednym z wymiarów godpodarki, w którym uwidacznia się jej obecność jest rynek pracy.

Z globalizacją nieodłącznie związany jest dynamiczny rozwój technologiczny, szczególnie w zakresie transportu i komunikacji. Dzięki rozwojowi internetu, telefonii komórkowej czy transportu lotnicznego następuje znacznie szybszy przepływ idei, wzrost kontaktów międzyludzkich, które skutkują często umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw lub też ekspansją zagraniczną dużych firm (cechą globalizacji jest właśnie wzrost znaczenia korporacji transnarodowych). Jednym ze skutków tego zjawiska, kluczowym dla globalnego rynku pracy, jest możliwość swobodnej zmiany lokalizacji danej firmy.

Coraz częściej mamy do czynienia z procesem zwanym offshoring, który polega na przeniesieniu danego przedsiębiorstwa do krajów, oferujących korzystniejsze warunki. Przykładowo – firma dotychczas funkcjonująca w Stanach Zjednoczonych, przenosi część produkcji do krajów azjatyckich ze względu na mniejsze koszta funkcjonowania, brak aktywnych związków zawodowych czy poszukiwanie naprawdę pracowitych ludzi.

Co z tego wynika? Przeniesienie działalności produkcyjnej wiąże się z pewną redukcją zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, a zwiększeniem zatrudnienia w innym kraju. Warto zaznaczyć, że największy zysk w tej sytuacji osiąga przedsiębiorstwo i kraj, do którego przenosi się firmę, ujemne skutki natomiast dotyczą kraju macierzystego firmy i dotychczas zatrudnionych tam pracowników. Zjawisko offshoringu dotyczy przede wszystkim większych, globalnych firm, które szukają oszczędności w krajach Europy środkowo-wschodniej (wiele tego typu firm jest lokowana w Polsce) i Azji.

Innym przejawem globalizacji rynku pracy jest pojawianie się nowych form działalności, np. możliwości zarabiania z użyciem internetu. Może to powodować aktywizację zawodową osób mało mobilnych i umożliwa pracę w domu. Z drugiej strony, możliwość ta rozszerza znacznie rynek potencjalnych pracodawców (i pracowników) – przez internet możemy się kontaktować praktycznie z całym światem i znaleźć zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy.

Globalizacja spowodowała znaczące zmniejszenie się barier między krajowymi rynkami pracy, nie spełniły się jednak prognozy niektórych osób, które głosiły np. nadejście  całkowitej dowolności w lokalizacji firm czy masowego upowszechnienia pracy zdalnej. Jeśli chodzi o lokalizację zagranicznych firm produkcyjnych czy usługowych, zwykle znajduje się ona w stolicy danego kraju i na obszarach najbardziej rozwiniętych. Wiąże się to z dostępem do infrastruktury, wykształcojnej kadry itp. Miejsca te jednak już wcześniej oferowały największą ilość miejsc pracy. Obszary słabo rozwinięte natomiast, zwykle nie korzystają z zalet niesionych przez globalizację.

W przyszłości możemy spodziewać się nasilenia procesu integracji rynku pracy, być może aż do powstania jednego, globalnego rynku, ponieważ globalizacja postępuje i na razie nic nie świadczy o tym by coś mogło wpłynąć na jej zahamowanie.

Podobne wypracowania do Wpływ globalizacji na rynek pracy - Globalizacja a rynek pracy