Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Chrześcijańska demokracja - koncepcja człowieka w chrześcijańskiej demokracji. Opracowanie

Koncepcja człowieka w myśli chrześcijańskiej demokracji jest dosyć jasna. Chadecja, podobnie jak liberalizm, postrzega człowieka jako wolną i swobodną jednostkę. Zgodnie z prawami boskimi człowiek mamy prawo do bycia wolnymi i do postępowania tak jak uważamy za słuszne.

Tego typu postrzeganie jednostki wynika z filozofii personalistycznej. Człowieka ma świadomość i wolną wolę, ma swobodę działania. Dokonuje więc właściwych wyborów za pomocą rozumu. Każdy człowiek jest rozumny i dzięki temu rozumowi może dokonywać czynów, za które sam będzie odpowiadał.

Religia tworzy most pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek powinien kierować się w życiu etyką chrześcijańską, której wartości są niezmienne i ponadczasowe. Człowiek powinien również szanować innych ludzi, obdarzać miłością bliźniego i szanować jego odmienność. Jednostka jest odpowiedzialna wobec zbiorowości, co z kolei przekłada się na tzw. solidaryzm społeczny. Dobro jednostki i dobro społeczeństwa to dwie najważniejsze wartości w życiu, taka koncepcja pozwala całkowicie wyeliminować egoizm.

Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, musimy więc postępować zgodnie z wartościami, które nakazuje nam religia. Chadecy głoszą, że człowiek jest wolny więc jego czyny mają swoje konsekwencje, złe uczynki będą ukarane, a dobre nagrodzone.

Człowiek powinien pracować dla dobra społeczeństwa, dla własnego dobra i dobra swojej rodziny. Mamy obowiązki wobec społeczeństwa, które powinniśmy być świadomi i które powinny zgodnie z religijną etyką stanowić wyznacznik naszej działalności.

Jednostka w ujęciu chadeckim jest świadoma zadań, które chce zrealizować, nie jest buntownikiem z natury, ani też banitą. Człowiek w społeczeństwie chrześcijańskim działa wedle przykazań religijnych i na nich opiera swoją moralność oraz kodeks etyczny.

Podobne wypracowania do Chrześcijańska demokracja - koncepcja człowieka w chrześcijańskiej demokracji. Opracowanie