Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Chrześcijańska demokracja - koncepcja człowieka w chrześcijańskiej demokracji. Opracowanie

Koncepcja człowieka w myśli chrześcijańskiej demokracji jest dosyć jasna. Chadecja, podobnie jak liberalizm, postrzega człowieka jako wolną i swobodną jednostkę. Zgodnie z prawami boskimi człowiek mamy prawo do bycia wolnymi i do postępowania tak jak uważamy za słuszne.

Tego typu postrzeganie jednostki wynika z filozofii personalistycznej. Człowieka ma świadomość i wolną wolę, ma swobodę działania. Dokonuje więc właściwych wyborów za pomocą rozumu. Każdy człowiek jest rozumny i dzięki temu rozumowi może dokonywać czynów, za które sam będzie odpowiadał.

Religia tworzy most pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek powinien kierować się w życiu etyką chrześcijańską, której wartości są niezmienne i ponadczasowe. Człowiek powinien również szanować innych ludzi, obdarzać miłością bliźniego i szanować jego odmienność. Jednostka jest odpowiedzialna wobec zbiorowości, co z kolei przekłada się na tzw. solidaryzm społeczny. Dobro jednostki i dobro społeczeństwa to dwie najważniejsze wartości w życiu, taka koncepcja pozwala całkowicie wyeliminować egoizm.

Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, musimy więc postępować zgodnie z wartościami, które nakazuje nam religia. Chadecy głoszą, że człowiek jest wolny więc jego czyny...

Podobne wypracowania