Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wpływ globalizacji na turystykę - Globalizacja a turystyka. Opracowanie

Globalizacja to złożony, dynamicznie postępujący proces, który obejmuje wiele sfer ludzkiego życia – gospodarkę, politykę, kulturę, a także turystykę. Upowszechnienie i rozwój środków transportu i komunikacji oraz stosunkowo stabilna sytuacja polityczna powoduje, że współcześnie ruch turystyczny dociera prawie wszędzie. 

Globalizacja jest zjawiskiem skomplikowanym, a przez to także bardzo kontrowersyjnym – jej wpływ na turystykę jest bardzo wyraźny, należy jednak pamiętać, że prócz dobrych, niesie on także niekorzystne skutki.

Pozytywny wpływ globalizacji na turystykę przejawia się głównie w procesach będących wynikiem nasilenia ruchu turystycznego i zwiększeniu liczby odwiedzanych miejsc. Powoduje to oczywiście opłacalność rozwoju branży turystycznej, wzrost zatrudnienia nie tylko w miejscach noclegowych, ale też w całym zapleczu potrzebnym turystom (np. w gastronomii).

W związku z tak dynamicznym wzrostem liczby osób podróżujących w ostatnich latach, dla wielu krajów turystyka stanowi główne źródło utrzymania – jest tak np. w uboższych krajach nadmorskich, czy w Andorze, gdzie 75% wszystkich zatrudnionych pracuje w turystyce. Rozwój turystyki powoduje więc aktywizację gospodarki danego obszaru, co jest najbardziej korzystne na terenach dotychczas upośledzonych pod względem usług czy przemysłu.

Opisana powyżej pozytywna rola globalizacji w turystyce ma ogromne znaczenie, warto jednak przypomnieć, że rozwój turystyki międzynarodowej powoduje nieraz także negatywne zjawiska.

Jednym z przejawów procesów globalizacyjnych w turystyce jest wzrost znaczenia transnarodowych korporacji turystycznych, które często przejmują tutejszą bazę turystyczną. Wynika z tego wiele problemów dla lokalnego rynku pracy. Po pierwsze, mieszkańcy miejscowości turystycznych byli dotychczas właścicielami punktów gastronomicznych czy obiektów noclegowych, ich małe firmy często jednak nie wytrzymują konkurencji ze znacznie silniejszą korporacją.

Po drugie, nawet jeśli duże przedsiębiorstwa turystyczne zatrudniają wielu okolicznych mieszkańców – to zatrudniana siła robocza pracuje zwykle w niepełnym wymiarze godzin, nie wymaga się od niej wykształcenia ani wysokich kwalifikacji – co niekorzystnie wpływa na ambicje mieszkańców regionu, a tym samym na potencjalny rozwój tego miejsca. Po trzecie, w krajach słabo rozwiniętych, gdzie jednak rozrasta się turystyka, może dojść do tzw. „efektu enklawy”, który polega na tym, że dochody uzyskiwane z turystyki nie wpływają na podniesienie poziomu życia mieszkańców (np. w Gambii do mieszkańców trafia tylko ok. 10% dochodów).

Podsumowując wpływ globalizacji na turystykę, należy jeszcze raz podkreślić, że globalizacja może nieść zarówno korzyści, jak i pewne skutki negatywne. Należy pamiętać jednak, że to nie zjawisko globalizacji prowadzi do problemów. Globalizacja to złożony i wpływowy proces, postępujący w skali całej planety, podejmowanie poszczególnych decyzji należy jednak do samych ludzi.

Podobne wypracowania do Wpływ globalizacji na turystykę - Globalizacja a turystyka. Opracowanie