Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Struktura zawodowa - Struktura zawodowa w Polsce. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Struktura zawodowa ludności, inaczej – skład zawodowy ludności, pokazuje procentowy udział osób wykonujących określone zawody w liczbie wszystkich pracujących. Dzięki analizie struktury zawodowej społeczeństw możemy poznać stopień rozwoju danej społeczności, dowiedzieć się, które zawody są popularne, których jest nadmiar, a na które będzie zwiększone zapotrzebowanie w przyszłości. Struktura zawodowa jest elementem  struktury społecznej – może wskazywać na fakt, które zawody cieszą się większym szacunkiem społecznym, pokazywać zmiany zachodzące na rynku pracy.

Zawody, w których zatrudnieni są ludzie, można podzielić na 3 grupy pod względem działu gospodarki: rolnictwo, przemysł i usługi. Na podstawie procentowego udziału zatrudnionych w poszczególnych grupach określić można stopień rozwoju danego społeczeństwa. W kraju rozwiniętym gospodarczo największy udział wśród ogółu zatrudnionych mają osoby pracujące w usługach (wszelka działalność nieprodukcyjna służąca zaspokojeniu potrzeb człowieka) – sięga on kilkudziesięciu procent. Udział osób zatrudnionych w przemyśle w krajach rozwiniętych jest znacznie mniejszy, rzadko przekracza 20-25% (jest to związane ze stosowaniem mechanizacji i...

Podobne wypracowania