Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Struktura zawodowa - Struktura zawodowa w Polsce. Opracowanie

Struktura zawodowa ludności, inaczej – skład zawodowy ludności, pokazuje procentowy udział osób wykonujących określone zawody w liczbie wszystkich pracujących. Dzięki analizie struktury zawodowej społeczeństw możemy poznać stopień rozwoju danej społeczności, dowiedzieć się, które zawody są popularne, których jest nadmiar, a na które będzie zwiększone zapotrzebowanie w przyszłości. Struktura zawodowa jest elementem  struktury społecznej – może wskazywać na fakt, które zawody cieszą się większym szacunkiem społecznym, pokazywać zmiany zachodzące na rynku pracy.

Zawody, w których zatrudnieni są ludzie, można podzielić na 3 grupy pod względem działu gospodarki: rolnictwo, przemysł i usługi. Na podstawie procentowego udziału zatrudnionych w poszczególnych grupach określić można stopień rozwoju danego społeczeństwa. W kraju rozwiniętym gospodarczo największy udział wśród ogółu zatrudnionych mają osoby pracujące w usługach (wszelka działalność nieprodukcyjna służąca zaspokojeniu potrzeb człowieka) – sięga on kilkudziesięciu procent. Udział osób zatrudnionych w przemyśle w krajach rozwiniętych jest znacznie mniejszy, rzadko przekracza 20-25% (jest to związane ze stosowaniem mechanizacji i wysokich technologii, które nie wymagają zatrudniania dużej liczby ludzi). Osoby zawodowo czynne w rolnictwie stanowią tylko parę procent ogółu zatrudnionych.

Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w krajach słabiej rozwiniętych – tutaj usługi stanowią stosunkowo nieduży udział zawodów, większość ludzi pracuje w rolnictwie (nawet kilkadziesiąt procent) i w przemyśle. W Polsce (2009 r.) struktura zatrudnienia wygląda następująco: usługi 55,6%, przemysł 31,4%, rolnictwo 13,4%. Według struktury zatrudnienia Polska jest krajem średnio rozwiniętych gospodarczo.

Strukturę zawodową ludności danego kraju opisuje również udział osób w wieku produkcyjnym (od 18 do 50 lat w przypadku kobiet i od 18 do 65 lat w przypadku mężczyzn). W Polsce osoby w wieku produkcyjnym stanowią obecnie ponad 60% społeczeństwa.

Podobne wypracowania do Struktura zawodowa - Struktura zawodowa w Polsce. Opracowanie