Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Warstwa społeczna - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Warstwa społeczna to pewien wynik podziału społeczeństwa dokonany pod względem określonych wcześniej kryteriów. Autorem wprowadzenia terminu warstwy do nauk społecznych jest Max Weber, który obserwując społeczeństwo niemieckie przełomu XIX i XX wieku, wyróżnił kilka różniących się grup – właśnie warstw społecznych.

Warstwę społeczną można rozumieć na trojaki sposób. Po pierwsze, może ona być częścią pewnej klasy (klasy to grupy ludzi wyróżniona na podstawie kryterium ekonomicznego). Klasy są niejednolite, poszczególni przedstawiciele klas różnią się między sobą pod względem interesów, wielkością posiadania (od drobnej, przez średnią do wielkiej burżuazji), wykształceniem czy rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej (przemysł, handel, rolnictwo). Tak wyróżnione elementy klasy stanowią poszczególne warstwy.

Po drugie, warstwa społeczna może być ujmowana jako pewne kategorie społeczno-zawodowe. Kategorie te nie są wyróżniane pod względem posiadanego majątku, ale ze względu na pełnienie określonych ról w społeczeństwie czy wykonywanie określonego zawodu. W ten sposób możemy wyróżnić np. inteligencję, która skupia osoby wykonujące prace umysłowe: inżynierów,...

Podobne wypracowania