Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Normy religijne - przykłady, charakterystyka, definicja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Normy religijne są jednym z rodzajów norm społecznych. Wyróżniają się one specyficzną aksjologią (aksjologia to nauka o wartościach i ich źródłach), ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych norm społecznych, których źródłem zwykle jest człowiek, przyczyna norm religijnych ma charakter nadprzyrodzony (np. wynika z woli Boga). Warto zaznaczyć także, że normy religijne mają ograniczony zasięg obowiązywania – dotyczą tylko członków danego wyznania (chyba że są one równoznaczne z obowiązującym prawem).

Normy religijne zwykle skupiają się na dwóch aspektach. Pierwszy dotyczy reguł dobrego życia. Założenia i wskazania danej religii katalogują zachowania pod względem ich wartości moralnej, wyróżniają zachowania dobre – prowadzące do otrzymania przyszłej nagrody – oraz złe – skutkujące przyszłą karą (przyszłość, w przypadku norm religijnych, często dotyczy czasu po śmierci człowieka).

Drugi aspekt norm religijnych dotyczy sfery sprawowania kultu. Są to wszystkie przepisy i reguły, których wypełnianie ma być charakterystyczne dla danego wyznania, np. uczestniczenie w nabożeństwach, obowiązek postu czy jałmużny.

Sankcja, będąca wynikiem nieprzestrzegania norm religijnych, zwykle...

Podobne wypracowania