Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Problemy społeczeństwa polskiego - patologie społeczne. Opracowanie

Obraz współczesnego społeczeństwa polskiego jest pod pewnymi względami wyjątkowy – wyjątkowe były niektóre z czynników, które ten obraz kształtują. Długie lata rządów socjalistycznych i gospodarki centralnie sterowanej odcisnęły wyraźne piętno na społeczeństwie polskim. To piętno jest tak wyraźne, że przez ostatnie dwadzieścia lat zdążyliśmy się zmienić tylko częściowo. Do dziś spotkać można pewne zachowania, postawy i opinie, które były wynikiem prób przystosowania się do lat PRL-u. Jednak poza tymi problemami, społeczeństwo polskie mierzy się także z innymi (bardziej materialnymi), m.in.: z alkoholizmem, bezrobociem, z przemocą.

Alkoholizm jest poważnym problemem Polaków. Ze względu na niepewną sytuację na rynku pracy, problemy rodzinne itp. Polacy często sięgali (i sięgają) po alkohol. Wyładowują w ten sposób swoje frustracje i zawiedzione nadzieje – kończy się to często uzależnieniem, które prowadzić może do zwolnień z pracy, problemów ze zdrowiem, ubóstwa czy zniszczenia więzi rodzinnych. Jedne z ostatnich wyników badań wskazują na fakt, że choć w Polsce spożycie alkoholu nadal jest wysokie, to zmniejsza się ilość spożywanej wódki na rzecz piwa i wina. Są to trunki charakterystyczne dla osób bardziej zamożnych, stąd można wnioskować, że alkoholizm staje się w Polsce problemem nie tylko najbiedniejszych, ale też coraz częściej osób z wyższym wykształceniem, uzyskujących wyższe dochody.

Kolejnym problemem Polaków jest bezrobocie. W grudniu 2010 r. wynosiło ono 12,3% (dane GUS), należy jednak pamiętać, że dane te dotyczą całego kraju. W dużych miastach bezrobocie jest niewielkim problemem, są jednak miejsca, gdzie jest ono głównym źródłem innych patologii społecznych. Bezrobocie jest ogromnie ważnym problemem w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim.

Współczesnym problemem Polaków jest również przemoc, także przemoc domowa. Przemoc wiąże się w istotny sposób ze wspomnianym problemem alkoholizmu, dotyczy bardzo często właśnie rodzin alkoholików. Ofiarą przemocy może paść małżonek uzależnionego, ale najczęściej zdarza się, że cierpią dzieci. Alkoholizm może prowadzić nie tylko do przemocy w dosłownym rozumieniu tego słowa, ale również do zaniedbania – niedożywienia dzieci, braku wsparcia emocjonalnego, braku podstawowej opieki.

Społeczeństwo polskie mierzy się z licznymi problemami, aby jednak wygrać tę walkę, potrzebne jest nie tylko działanie instytucji państwa. Potrzebne jest działanie nas wszystkich – całego społeczeństwa.

Podobne wypracowania do Problemy społeczeństwa polskiego - patologie społeczne. Opracowanie