Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stosunek społeczny - socjologia: definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stosunek społeczny jest pewnym odgórnie ustalonym schematem zachowań – relacji między osobami pełniącymi określone role społeczne, jakie wynikają z zajmowanych przez nich pozycji w spełeczeństwie.

Stosunki społeczne cechują się trwałością i wielokrotnością interakcji. Wyróżniamy interakcje jednotematyczne – specjalistyczne, jakie zachodzą np. w stosunku lekarza i pacjenta, czy urzędnika i petenta, a także interakcje wielotematyczne – różnorodne, dotyczące wielu aspektów życia. Zachodzą one np. między przyjaciółmi.

Inną ważną własnoscią stosunków społecznych jest ich normatywna regulacja. Może się wydawać, że np. w relacjach przyjacielskich każdy człowiek działa wedle swojej woli – faktem jest jednak, że przynajmniej w części zachowań, każdy czyni to, co jest społecznie akceptowalne, to czego wymaga od niego społeczeństwo. W przypadku stosunku społecznego, jakim jest małżeństwo, normatywna regulacja dotyczy takich wymogów, jak wzajemny szacunek, pomoc, podział obowiązków itp.

Normatywny charakter stosunków wewnątrz spełeczeństwa wiąże się z kolejną ich cechą, jaką jest, wspomniana już, relacja między statusami i rolami społecznymi. Osoba zajmująca daną pozycję społeczną –...

Podobne wypracowania